SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie

Przedszkole

Informacja dla rodziców dzieci z oddziału zerowego 2023/2024

Informacja o dniach otwartych i rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do Oddziałów Przedszkolnych Grup 0 w SP5 ul.Hallera4

Ramowy rozkład dnia

Godzina 

Forma aktywności 

6:45-7:45

Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

7:45-8:00

Zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.

8:00-8:15

Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.

8:15-8:45

Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

8:45-9:45

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

9:45-10:40

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe.

10:40-11:00

Obiad I – danie (w tym czynności higieniczno-porządkowe).

11:00-12:00

Odpoczynek poobiedni/czas na bajkę/słuchanie muzyki relaksacyjnej.

12:00-13:00

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

13:00-13:20

Obiad II – danie ( w tym czynności higieniczno – porządkowe).

13:20-14:30

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne).

Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

14:30-15:45

Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

Tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych

Mowa

Zestaw ćwiczeń ruchowych

Plastyka

Umuzykalnienie

Mowa i myślenie

Plastyka

Kształtowanie pojęć matematycznych

Zajęcia gimnastyczne

Mowa i myślenie

Umuzykalnienie

Tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych

GRUPA A : 

11:00-11:30 – j.angielski

11:40-12:25 – logopedia

GRUPA B: 

10:00-10:45 – logopedia

11:30-12:00 – j.angielski

GRUPA A : 

11:50-12:35 – logopedia

GRUPA B: 

11:00-11:45 – logopedia

12:30-13:00 – religia

GRUPA A : 

11:00-11:30 – religia

GRUPA B: 

10:00-10:45 – logopedia

11:30-12:00 – j.angielski

GRUPA A : 

10:00-10:30 – j.angielski

12:00-12:30 – logopedia

GRUPA B: 

12:30-13:00 – religia

GRUPA A : 

10:00-10:45 – logopedia

Skip to content