SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie

Konsultacje dla rodziców i wywiadówki

KONSULTACJE dla RODZICÓW i UCZNIÓW od 1 października

Konsultacje odbywają się będą według następujących zasad:

  • obowiązkiem  rodzica jest wcześniejsze ustalenie w porozumieniu z nauczycielem przez komunikator LIBRUS  dokładnej godziny  wizyty podczas konsultacji,
  • każdy nauczyciel pełni dyżur w celu spotkania z zainteresowanymi raz w tygodniu w godzinach i gabinecie zgodnie z poniższą tabelą,
  • nauczyciele, którzy pracują w szkole w niepełnym wymiarze godzin pełnią dyżur nie w każdym tygodniu.

WYWIADÓWKI

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych klas 4-8 na spotkania z wychowawcą klasy w dniu:

Skip to content