SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie

Stypendium dla ucznia

Program stypendialny Klasa jest skierowany do młodzieży ze wsi i
mniejszych miejscowości (do 100 tys. mieszkańców), pochodzących z
mniej zamożnych rodzin (dochód na osobę nieprzekraczający 1 200
zł.). Fundacja BNP Paribas wyłoni 50 ósmoklasistów, którzy
otrzymają szansę rozpoczęcia nauki w najlepszych liceach Warszawy,
Krakowa, Wrocławia, Szczecina i Gdyni. Fundacja pokryje m.in. koszty
ich zakwaterowania i wyżywienia przez cały okres nauki w liceum. 

Skip to content