Nowinki

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja), okres, w którym książnice wszystkich typów otwierają się jeszcze bardziej na swoich użytkowników poprzez organizację okolicznościowych wydarzeń: spotkań, konferencji czy warsztatów.

Bibliotekarka B. Moos


Dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych

5 maja przypada Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym dniu warto przypomnieć o podstawowym prawie osób niepełnosprawnych do równego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego. Niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji ponieważ,  osoba niepełnosprawna:
  • ma takie same potrzeby, pragnienia, marzenia jak my wszyscy,
  • ma takie same prawa.
Więcej empatii każdego dnia, ponieważ nikt z nas nie jest doskonały. Pamiętaj, że osoby niepełnosprawne intelektualnie, uczą się i pracują, posiadają różne uzdolnienia i talenty. Odnoszą sukcesy oraz tworzą szczęśliwe rodziny. Nie bądź obojętny wspieraj godność, walcz z dyskryminacją.

Poczta szkolna

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP