Nowinki

Uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów

Zakończenie roku szkolnego 2022/23

Podczas tegorocznego podsumowania roku szkolnego na uroczystym apelu dyrektor szkoły p. Mirosław Dudek wręczył uczniom następujące nagrody:

Srebrne Tarcze za uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły najwyższej oceny z zachowania oraz średniej ocen co najmniej 5,0:

Z klasy VIIIC:

 • Darda Jakub
 • Dąbrowski Maciej
 • Rutkiewicz Alicja
 • Sowiński Arkadiusz
 • Woźniak Wiktor

Świadectwa z wyróżnieniem –  uzyskanie  ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.

Z klasy VIIIA:

 • Malinowski Bartłomiej

Z klasy VIIIB:

 • Kinga Łąsiak

Z klasy VIII C:

 • Dudkiewicz Igor
 • Gryk Mateusz
 • Wójtowicz Zuzanna

Statuetki otrzymali:

Najlepszy absolwent Jakub Darda 
Najlepszy kolega Maciej Dąbrowski
Najlepszy polonista Alicja Rutkiewicz
Najlepszy matematyk Dąbrowski Maciej
Najlepszy historyk Mateusz Gryk
Najlepszy biolog Jakub Darda
Najlepszy fizyk Igor Dudkiewicz
Najlepszy chemik Arkadiusz Sowiński
Najlepszy geograf Maciej Dąbrowski
Najlepszy plastyk Maja Sawka
Najlepszy anglista Bartosz Bednarski
Najlepszy informatyk Witold Olszewski
Najlepszy sportowiec Bartłomiej Malinowski

Dyrektor wręczył również dyplomy i zaświadczenia Finalistom Przedmiotowego Konkursu Informatycznego:

 • Witoldowi Olszewskiemu
 • Łukaszowi  Treichelowi

Absolwenci angażowali się w pracę na rzecz innych osób i całego społeczeństwa. Uhonorowani zostali następujący wolontariusze:

 • Małgorzata Chrzanowska
 • Weronika Njimma
 • Maję Sawka
 • Lena Ciesielska
 • Kornelia Choma
 • Karina  Szyszko
 • Daria Stromecka
 • Roksana Karbownik
 • Igora Dudkiewicz
 • Oliwia Skrzypczak
 • Zuzanna Ronowicz
 • Agata Drążek


Najlepsi uczniowie klas IV – VII

W minionym roku szkolnym podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/23 dyrektor szkoły p. Mirosław Dudek wręczył nagrody i świadectwa z wyróżnieniem następującym uczniom;

W KLASACH CZWARTYCH:

KLASA 4a:

 • Bianka Herod
 • Filip Jędrzejewski
 • Dominik Topolski
 • Bartosz Rosziewski
 • Zofia Walkusz
 • Antonina Salczak
 • Ksawery Szyszko

KLASA 4b:

 • Szymon Kuźma
 • Piotr Lipiak
 • Maja Nielepko
 • Miłosz Chabiera
 • Aleksandra Judycka

KLASA 4c:

 • Daniel Antonina
 • Wilencewicz Oliwia

W KLASACH PIĄTYCH:

KLASA 5a:

 • Nikola Gryk
 • Maria Owczarczyk
 • Diana Hanol
 • Marcelina Szulc

KLASA 5c:

 • Maciej Jaroszyński
 • Franciszek Jędrzejczyk
 • Borys Kamiński
 • Emilia Kaniecka
 • Franciszek Stec
 • Emilia Trukawka

W KLASACH SZÓSTYCH:

KLASA 6c:

 • Klaudia Murach
 • Agata Ostrowska
 • Wiktor Topolski
 • Hanna Wylazłowska

W KLASACH SIÓDMYCH:

KLASA 7a:

 • Fabian Kolasiński
 • Łukasz Kupś
 • Natalia Pakalska