W przypadku decyzji dyrektora szkoły o wdrożeniu nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Nowinki

zdalne nauczanie od 26 października
Decyzją rządu od poniedziałku 26.10.20 r. klasy 4-8 będą nauczane zdalnie. Zajęcia lekcyjne w ramach zdalnego nauczania będą się odbywały na platformie Office 365 - Teams w czasie rzeczywistym (zgodnie z planem lekcji). Również zgodnie z planem realizowane będą zajęcia specjalistyczne (wyrównawcze, korekc.-kompensacyjne, rewalidacja, itp.). Obecność uczniów na zdalnych zajęciach jest obowiązkowa. Prosimy rodziców o kontrolę realizacji obowiązku szkolnego przez swoje dzieci.

Zapoznaj się koniecznie z REGULAMINEM PRACY ZDALNEJ - kliknij

PODSUMOWANIE EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

 

WYRÓZNIENIA W KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM:
Wawer Paulina kl. 4c
Fryczyńska Julia kl. 7b
Brodnicka Patrycja kl. 8a
Krauze Aleksandra kl. 8b
Więciarz Kornelia kl. 8b
WYRÓZNIENIA W KONKURSIE PLASTYCZNYM:
Kategoria kl. 4-5:
Klonowska Oliwia 4b
Pakalska Natalia 5a
Kategoria kl. 6-8
Kiełkowska Wiktoria 6c
Sobiszewski Szymon 6b
Lewandowska Natalia 6b
Kopczyński Marcin 7a
Sosnowska Julia 7a
Gadomska Amelia 8c
Więcierz Kornelia 8b
Ziarek Agata 8b
WYRÓZNIENIA DLA KLAS W ZABAWIE „DYSLEKTYCZNY TEKŚCIK”:
Kategoria kl. 4-6 – KLASA 4A
Kategoria kl. 7-8 – KLASA 7A
Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki. Serdecznie gratulujemy Wszystkim Uczestnikom!!!
12 października - Dzień Bezpiecznego Komputera

 

Z tej okazji w całym kraju odbywają się liczne akcje informacyjne i edukacyjne. Ich celem jest popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa informatycznego oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci. W związku z powyższym w dniach 12 – 16 października 2020 r. w naszej szkole p. Natalia Połeć przeprowadziła na swoich lekcjach zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z komputera i sieci internetowej. Oczywiście tego typu zagadnienia poruszane są na każdym kroku a dzieci uwrażliwiane na zachowanie czujności. Z badań naukowych wynika, iż ponad połowa ludności na świecie ma do czynienia z komputerem i Internetem. To wyraźnie wskazuje na konieczność edukacji z zakresu cyberbezpieczeństwa i przypominania na każdym kroku o podstawowych zasadach postępowania, nawet gdy wydają się nam błahe.
EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

 

W dniach 5.10 - 9.10.2020 r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji pod hasłem „Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych rzeczy”. Odbyły się konkursy ortograficzne dla klas 4-8, konkurs plastyczny „Ołówek proste narzędzie, wiele możliwości” oraz konkurs dla uczniów z dysleksją „Dyslektyczny tekścik”. Ponadto na godzinach wychowawczych rozmawiano na temat dysleksji. Autorką projektu była Anna Nowak, a wspierały ją Maria Kapuścińska i Beata Moos.
październik międzynarodowym miesiącem bibliotek szkolnych
TEGOROCZNE HASŁO BRZMI: Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY
Tradycje MMBS sięgają 1999 r., kiedy to Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, które przypadły na czwarty poniedziałek października. Od 2008 r. obchodzimy w październiku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, a poszczególne szkoły same decydują, jaką datę w październiku wybrać. W naszej szkole będą odbywać się konkursy czytelniczo-plastyczne, konkurs na selfie z książką oraz plebiscyt na ulubioną książkę.

Autorka tekstu i foto - Beata Moos

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna