SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie

Konkursy przedmiotowe 2023/2024

Prawa i przywileje laureatów konkursów

1. Prawa i przywileje laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów dla szkół podstawowych:


1)tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu np. Języka Polskiego,
2) najwyższą pozytywną ocenę roczną/końcową klasyfikacyjną z przedmiotu objętego konkursem,
3) zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty najwyższego wyniku. Zwolnienia nie dotyczą laureatów konkursu informatycznego,
4) przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Skip to content