SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca/y: Anna Topolska

Z-ca przewodniczącej: Magdalena Malinowska

Skarbnik: Ewelina Karbownik

Sekretarz: Magda Nadolska

Członek: Sylwia Kokosz-Kamińska

Skład  Komisji Rewizyjnej  Rady Rodziców: Sylwia Kokosz-Kamińska, Joanna Wicik, Damian Foryś

Numer konta bankowego do Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kwidzynie: 

41 8300 0009 0016 9286 3000 0010

Skip to content