SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie

Mlegitymacja

Procedura udostępniania mLegitymacji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie (wejdzie w życie 01.10.2022r.) 

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie posiadający ważną papierową legitymację szkolną może otrzymać dostęp do aplikacji mLegitymacja szkolna opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do uruchomienia aplikacji konieczne jest urządzenie z systemem Android minimum 6.0 oraz iPhon’ie z systemem iOS. Aplikacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania w systemie. Do działania aplikacji niezbędne jest posiadanie aplikacji mObywatel.

mLegitymacja udostępniana jest bezpłatnie na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia (załącznik nr 1 do procedury), który należy złożyć w sekretariacie szkoły i okazać ważną papierową legitymację szkolną lub przesłać za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS. Do wniosku należy dołączyć zeskanowane zdjęcie w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5MB i wymiarach minimum 492×633 pikseli, przesyłając je na adres mailowy: piatka@sp5.kwidzyn.pl lub poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS opisując zdjęcie w treści: mLegitymacja-imię i nazwisko ucznia, nr legitymacji papierowej. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane na jasnym tle.

Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

    • w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
    • w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły. Zdarzenia wymienione powyżej należy natychmiast zgłosić w sekretariacie szkoły. Wniosek o unieważnienie mLegitymacji (załącznik nr 2 do procedury).

Rodzic/opiekun/uczeń/pełnoletni uczeń, który złożył wniosek o wydanie mLegitymacji, zostanie poinformowany przez dziennik elektroniczny Librus o możliwości odbioru wygenerowanego kodu.

Instrukcja instalacji mLegitymacji będzie dostępna na stronie internetowej szkoły https://sp5.kwidzyn.pl/ w zakładce Informacje/Dla rodziców. Podpisanie wniosku przez rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia oznacza zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami znajdującymi się w tej zakładce.

Skip to content