Czerwiec-sierpień 2014

Chantalle Komorowska - zdobyła 1 miejsce

w XII edycji Konkursu na najlepszego absolwenta gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego w roku szkolnym   2013/2014. 28 czerwca 2014r.  o godz. 11.00 w AULI BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ  Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku, Chantalle odebrała nagrodę.

Kapituła konkursu w szczególności uwzględniała osiągnięcia naukowe absolwenta, osiągnięcia w działalności społecznej, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe, a także kulturę osobistą (wzorowa ocena ze sprawowania) oraz społecznikowską postawę. Nagrodę ufundowł  Burmistrz Miasta Kwidzyna.


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/14

 27 czerwca na uroczystym apelu po zaśpiewaniu Hymnu Państwowego pan V-ce dyrektor Andrzej Hajdukiewicz przywitał przybyłych na uroczystość gości w osobach; pana Burmistrza Andrzeja Krzysztofiaka, Pełnomocnika Burmistrza pani Jadwigi Piotrowskiej, Przewodniczącego RR pana Grzegorza Benderskiego oraz rodziców i całą społeczność szkolną.

Uczniowie wraz z rodzicami i nauczyciele z rąk Pana Burmistrza i Dyrektora szkoły otrzymali gratulacje i serdeczne podziękowania za całoroczny trud. Świadectwo z wyróżnieniem:

1. KLASY II:

Wiktoria Rzepka - klasa 2e

Patrycja Sygnowska - klasa 2e

Patryk Woś - klasa 2e

Weronika Szczęsna - klasa 2a

Teresa Gutmańska - klasa 2a

2. KLASY I:

Larysa Pawluch - klasa 1f

Wiktoria Wojtaś - klasa 1b

Martyna Wojtaś - klasa 1b

Gabriela Lehle - klasa 1b

Aleksandra Staszewska - klasa 1a

Za szczególne osiągnięcia ucz. Teresa Gutmańska, która jest leaureatką konkursu z języka polskiego oraz Kacper Stankiewicz, który jest finalistą konkursu z języka niemieckiego otrzymali szczególne podziękowania.

Następnie za działalność obywatelską wyróżnieni zostali:

1. Daria Goryńska - klasa 1b

2. Malwina Sobstyl - klasa 1b

3. Natalia Kijewska - klasa 1b

4. Wiktoria Rosińska - klasa 1b

5. Szymon Piotrowski - klasa 1b

6. Dominik Kogut - klasa 1b

7. Martyna Wojtaś - klasa 1b

8. Julia Struzik - klasa 1b

9. Dominika Ptaszyńska - klasa 1b

10. Wiktoria Wesołowska - klasa 1b

11. Gabriela Lehle - klasa 1b

12. Maja Jabłońska - klasa 1a

13. Weronika Laskowska - klasa 1a

14. Patrycja Oleszczak - klasa 2b

15. Paulina Kurek - klasa 2b

16. Jakub Kowalski - klasa 2b

17. Paweł Zwidryn - klasa 2e

18. Wiktoria Rzepka - klasa 2e

Za działalność w SU:

- Aleksandra Wójcik - klasa 2a

- Julia Talarczyk   - klasa 2d

- Gabriela Lehle - klasa 1b

Za wyróżnienia i sukcesy sportowe:

Alicja Kissa, Aleksandra Babiarz, Kinga Celmer, Martyna Muzolf, J. Czeszejko-Sochacka, Klaudia Mejer, Agata Dudek, Patrycja Sygnowska, Kinga Magierowska, Wiktoria Krzysztofiak, Daria Mirosław, Aneta Śliwińska.

Nie zabrakło również specjalnych podziękowań od Pana burmistrza dla nauczycieli, których uczniowie osiągnęli najwięcej, tj tytuł laureata lub finalisy.

Panie wychowawczynie klas podziękowały rodzicom za bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie w sprawy klasy i szkoły:

 1. K. Stanikowska podziekowała Paniom:

- Grażynie Bucholc

- Marzenie Wożniak

2. Marzena Szarłan podziękowała Państwu:

- Krystynie Kijewskiej

- Annie Kogut

- Izabeli Kucharskiej

- Bogdanowi Makarewicz

- Marioli Piotrowskiej

- Grzegorzowi Wojtasiowi

3. Elżbieta Leśniewska podziękowała Państwu:

- Jackowi Goli

- Ewie Łubińskiej

- Beacie Pawłowskiej

- Karolowi Szczęsnemu

4. Maria Kapuścińska podziękowała Paniom:

- Dorocie Leśniewskiej

- Annie Michalak

5. Ewa Machlik podziękowała Państwu:

- Agnieszce Czeszejko-Sochackiej

- Grzegorzowi Benderskiemu

Po życzeniach udanych i radosnych wakacji przez pana burmistrza i pana przewodniczącego RR głos zabrał dyrektor szkoły Pan Mirosław Dudek ogłaszając, że WAKACJE 2014 są rozpoczęte.

Zdjęcia w galerii...


uroczystość zakończenia roku szkolnego klas III
W dniu 26 czerwca uroczystość rozpoczęła ceremonia nominacji uczniów do poczru sztandarowego. Nominowani zostali następujący uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/15 będą pełnić służbę:

Paweł Zwidryn - klasa 2e

Martyna Muzolf - klasa 2d

Aleksandra Wójcik - klasa 2a

Radosław Rusznica - klasa 2a

Martyna Wojtaś - klasa 1b

Wiktoria Rzosińska - klasa 1b

Dominika Kogut - klasa 1b

Daria Goryńska - klasa 1b

Następnie Dyrektor szkoły za wzorowe zachowanie i średnią ocen na świadetwie ukończenia gimnazjum 5,0 i więcej, wręczył wyróżnionym uczniom SREBRNE TARCZE. A byli to następujący uczniowie:

1. Monka Ciepłuch - klasa 3a

2. Mateusz Dawert - klasa 3a

3. Michał Wysocki - klasa 3a

4. Paweł Wysocki - klasa 3a

5. Chantalle Komorowska- klasa 3b

6. Julia Bruszczak - klasa 3b

7. Karolina Traczyk - klasa 3b

8. Julia Mechlińska - klasa 3b

9. Paula Dondziak - klasa 3b

10. Kamil Doroś - klasa 3b

11. Oliwia Trebińska - klasa 3c

Za bardzo dobre zachowanie i średnią ocen 4,75 i powyżej  na świadectwie ukończenia gimnazjum, dyrektor pogratulował rodzicom i wręczył podziękowania oraz nagrody za świadectwa z czerwonym paskiem następującym uczniom: 1. Darii Ryduchowskiej - klasa 3b 2. Aleksandrze Pawluch - klasa 3c 3. Konradowi Krzyżanowskiemu - klas 3c 4. Agacie Kowalskiej - klasa 3f Szczególne gratulacje i podziękowania dla rodziców, nauczycieli, a zwłaszcza uczniów, zostały skierowane za uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego przez następujących uczniów: 1. Oliwię Trębińską (geografia) 2. Kamila Dorosia (geografia) 3. Michała Gorczyckiego (geografia) 4. Chantalle Komorowską - (geografia i język niemiecki) 5. Adrianę Rogalę (geografia) 6. Julię Mechlińską (biologia) oraz tytułu finalisty przez: 1. Monikę Ciepłuch  (matematyka) 2. Michała Wysockiego  (matematyka) 3. Pawła Wysockiego  (historia i język polski) 4. Julię Mechlińską (fizyka) Następnie Dyrektor wręczył statuetki dla najlepszych uczniów w poszczególnych dziedzinach:

1. Geografia - Oliwia Trębińska

2. Biologia i fizyka - Julia Mechlińska

4. Matematyka - Michał Wysocki

5. J. polski, historia i teologia - Paweł Wysocki

6. J. angielski -  Agata Kowalska

7. J. niemiecki - Chantalle Komorowska

8. Chemia - Monika Ciepłuch

9. Plastyka - Aleksandra Pawluch

10. Muzyka - Monika Pomarańska

11. Sport - Kamil Doroś

12. Kolega - Konrad Krzyżanowski

Tytuł Najlepszego Absolwenta Gimnazjum nr 3 im. Znaku Rodła w Kwidzynie, kapituła przyznała dla

CHANTALLE KOMOROWSKIEJ.

W dziedzinie sportu nagrody otrzymali następujący uczniowie; Agata Kowalska, Patryk Poświata i Kamil Doroś, natomiast w plastyce; Patrycja Lehle, Oliwia Trębińska, Adriana Rogala, Patrycja Rogala i Karolina Traczyk.

Za działalność i promocję szkoły; Chantalle Komorowska i Karolina Traczyk.

Za działalność obywatelską i wolontariat; Dominika Pomarańska, Marta Kozłowska, Alicja Dąbrowska, Dominika Kozłowska, Paula Dondziak, Klaudia Belzyt, Monika Jaworska, Aleksandra Pacześna i Kamil Doroś.

Wyróżnienia za działalność w SU; Chantalle Komorowska, Aleksandra Pawluch, Konrad Krzyżanowski.

Wręczono nagrodę najbardziej aktywnemu czytelnikow, a nagrody za działalność biblioteczną otrzymały również Martyna Berent i Agata Nowicka.

Dyrektor wręczył okolicznościowe nagrody i skierował  podziękowania dla następujących uczniów pocztu sztandarowego; Pauli Dondziak, Karoliny Traczyk, Anny Gral, Moniki Waleryś, Kamila Dorosia, Konrada Krzyżanowskiego.

Dyrekcja szkoły i wychowacy  poszczególnych klas podziękowali następującym rodzicom za bardzo dobrą współpracę:

1. 3A - Pani Anna Nowak podziękowała państwu Agnieszce i Adamowi Polkowskim, pani Joannie Rechnio, państwu Bożenie i Tomaszowi Ciepłuch, pani Katarzynie Waleryś, pani Izabeli Dawert.

2. 3B - Pani Elżbieta Lipska podziękowała panu Piotrowi Traczykowi.

3. 3C - Pani Jolanata Małkiewicz podziękowała państwu Joannie Chodkiewicz-Gorczyckiej i Jarosławowi Gorczyckiemu oraz pani Ewie Krzyżanowskiej.

4. 3D - Pani Anna Grabowska podziękowała pani Gabrieli Klepacz i pani Beacie Madej.

5. 3E - Pani Joanna Hermaszewska podziękowała panu Wojciechowi Berent, państwu Teresie i Ryszardowi Młyńczak, pani Wiolettcie Wróblewskiej i pani Annie Ziółkowskiej.

Po pożegnaniu kwiatami przez przedstawicieli uczniów klas drugich, podziękowaniu przewodniczącej SU Chantalle w imieniu klas trzecich i ślubowaniu na sztandar szkoły przedstawicieli absolwentów tj. uczniów, którzy zostali uhonorowani "srebrną tarczą", nastąpiło smutne pożegnanie z nauczycilką języka polskiego panią Elżbietą Margulewicz. Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu szkoły.

Zdjęcia w galerii...


 gala dziennika bałtyckiego w filharmonii bałtyckiej w gdańsku
24 czerwca przedstawiciele RP brali udział w znakomitej uroczystości podsumowania plebiscytu, który prowadził Dziennik Bałtycki pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego pana Mieczysława Struka, Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Elżbiety Wasilenko oraz Redaktora Naczelnego Dziennika Bałtyckiego pana Mariusza Szmidka. Partnerem plebiscytu i sponsorem była firma Young Digital Planet. Nasza szkoła w plebiscycie SZKOŁA POMORZA 2014 zajęła 1 miejsce w powiecie kwidzyńskim, a nauczyciel historii i wos-u Pan Jarosław Szumowski również zajął 1 miejsce w powiecie kwidzyńskim w plebiscycie NAUCZYCIEL POMORZA 2014 w kategorii gimnazjum. Wszystkim zwycięzcom etapu powiatowego wręczono dyplomy, a za zajęcie miejsc od 1 do 3 w całym regionie pomorskim bardzo atrakcyjne nagrody.

Więcej na stronie Dziennika Bałtyckiego - kliknij


 KRAINA SOWIOGÓRSKICH TAJEMNIC

Gmina Walim, położona w Górach Sowich, jest miejscem pełnym tajemnic.

Tu znajdziesz piękno matki natury, tu będziesz stąpać po średniowiecznych zakątkach Zamku Grodno, tu wejdziesz w głąb Ziemi, aby prześledzić nierozpoznane poniemieckie Sztolnie Walimskie, tu na pewno odpoczniesz.

Taka była idea wycieczki edukacyjno-integracyjnej ,która odbyła się 10-13 czerwca.

Młodzież miała okazję zwiedzić Podziemną Trasę Turystyczną i Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie.

Obejrzeliśmy dziesiątki autentycznych eksponatów górniczych w muzeum. Potem przewodnik zaprosił nas  do autentycznej kopalnianej sztolni, gdzie zobaczyliśmy  maszyny i specjalne ekspozycje. Na zakończenie wyjechaliśmy  spod ziemi autentyczną górniczą kolejką! A to nie koniec atrakcji, bo przywitał nas duch kopalni…

Najbardziej podobały się zajęcia prowadzone  na pobliskiej hałdzie- dawnej kopalni węgla „PIAST”. Tam pod okiem doświadczonego geologa  zbieraliśmy skamieniałości roślin karbońskich (skrzypy, widłaki, paprocie) sprzed około 300 milionów lat.

Kolejna ciekawostka czekała na nas w Broumov. W  czeskim klasztorze Broumov i jego słynnych podziemiach mogliśmy  zobaczyć unikatową replikę Całunu Turyńskiego z 1651 roku. Dowiedzieliśmy się, że po drugiej wojnie światowej, niemieccy mnisi zostali stąd w przeważającej większości wysiedleni, pozostali zakonnicy również musieli opuścić klasztor. Od 1950 roku budynek pełnił funkcję więzienia dla księży, zakonników i sióstr z różnych zakonów. Klasztor wraz z pozostałymi obiektami sakralnymi wielokrotnie plądrowano i niszczono, więźniowie przebywali w nieludzkich warunkach, byli torturowani. W 1990 roku klasztor zwrócono benedyktynom.

Potem udaliśmy się do Adršpachu- przepięknego, unikalnego  Skalnego Miasta.

Widzieliśmy  wspaniale ukształtowane formy skalne przypominające ludzi, zwierzęta czy różne sprzęty. Mogliśmy stanąć wśród stada słoni, popatrzeć na całującą się parę kochanków, usłyszeć muzykę z kamiennych organów czy znaleźć zgubioną rękawiczkę.

Adršpašské skály są też miejscem, które upodobali sobie znani ludzie - jednym z nich był J.W. Goethe, o którego bytności w Adrszpaskich Skałach informuje pamiątkowa tablica i popiersie poety. Wywołaliśmy tez ducha Karkonoszy, który się nam odwdzięczył, pokazując piękny potok.

Muzeum Sztolni Walimskich to kolejna atrakcja. To jedno z najciekawszych i najbardziej tajemniczych  obiektów militarnych na terenie Gór Sowich - kompleksu Rzeczka. W rejonie Gór Sowich Niemcy prowadzili zakrojone na szeroką skalę i z ogromnym rozmachem prace budowlane pod wspólnym kryptonimem „Riese" ("Olbrzym").Taka podziemna „komnata” w litej skale robi wrażenie! Można tu zobaczyć także nieukończoną wartownię, w której zgromadzono eksponaty i dokumenty dotyczące całego „Riese”. Przewodnik przy okazji zwiedzania Rzeczki opowiada o nowych odkryciach i zasypanych przejściach, które być może zostaną odkopane i zbadane.

Wśród wielu zamków znajdujących się na terenie Dolnego Śląska warto zwrócić uwagę na Zamek Grodno. Tu też się udaliśmy. Zamek Grodno wybudowany jest na szczycie wzgórza Choina. Przy wejściu do zamku przywitała  nas jedyna w Polsce Brama Lwów i ornamenty z XVI w., wykonane rzadką metodą malarską, zwaną sgraffito. Oprócz zwiedzania Grodna i komnaty tortur w podziemiach z wieloma zmyślnymi narzędziami (np. hiszpańskie łaskotki), mogliśmy obejrzeć muzeum z okazami białej broni i olejnymi obrazami z XVIII i XIX w., galerię sztuki współczesnej, wystawę sztuki oblężniczej. Fanów mrocznych historii i pogromców duchów zainteresował przykuty do murów szkielet księżniczki Małgorzaty i historia Białej Damy.

Wejście na Górę Sowią okazało się dla niektórych lada wezwaniem. Jednak warto było. Największą atrakcją była wieża widokowa na Wielkiej Sowie, z której mogliśmy podziwiać piękno otaczającego krajobrazu.

Panorama Racławicka we Wrocławiu to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Autorom pomysłu zależało głównie na upamiętnieniu tradycji narodowych w setną rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej i zwycięskiej bitwy stoczonej 4 kwietnia 1794 pod Racławicami przez wojska powstańcze - z udziałem słynnych kosynierów - pod wodzą generała Tadeusza Kościuszki (1746-1817) - z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez generała Tormasowa. "Krzepiąca serca" bitwa racławicka miała dla będącego wówczas w niewoli narodu niezwykłe znaczenie.

Warto było udać się na tak atrakcyjną wycieczkę pod opieką p. J. Szumowskiego, p. A. Nowak, p. B. Moos, p. M. Kapuścińskiej i przewoźnika p. M. Ławickiego. Dziękujemy.


bal gimnazjalny
17 czerwca w godzinach popołudniowo-wieczornych, zgodnie z coroczną tradycją, uczniowie klas trzecich bawili się na swoim balu. Tegoroczny bal przebiegał w weneckim klimacie wśród dekoracji  z gondolami i klimatycznymi włoskimi oknami kamienic. Bal rozpoczął się pięknie zatańczonym polonezem. Nie zabrakło słów podziękowania dla wszystkich pedagogów i osób przygotowujących uroczystość. Zabawa przebiegała w świetnym nastroju młodzieży.


FESTIWAL FILMOTEKI SZKOLNEJ
W dniach 9-10 czerwca uczniowie naszej szkoły  brali udział w Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Udział w festiwalu był nagrodą za nagrany film „One Life”, który powstał w ramach projektu „Filmoteka Szkolna. Akcja!” zorganizowanego przez CEO. Film znalazł się w grupie  43 filmów wyróżnionych i dodatkowo wśród 16 najlepszych, które przedstawiano i omawiano podczas festiwalu. Doceniona praca powstała dzięki zaangażowaniu uczniów klasy III b Chantalle Komorowskiej, Karoliny Traczyk, Marty Kozłowskiej i Kamila Dorosia pod kierunkiem nauczyciela p. Marzeny Szarłan.

Festiwal trwał dwa pracowite dni. Pierwszego dnia, po gali powitalnej,  odbyły się grupowe warsztaty  integracyjne z animatorami. Później młodzi filmowcy  uczestniczyli w wizycie w Archiwum Filmoteki Narodowej, a wieczór spędzili na pokazie filmów uczniowskich (m.in. filmu z Gim 3 „One Life”z komentarzem eksperta - pana Macieja Prykowskiego. Drugi dzień  to targi projektów młodzieżowych  w Warszawskiej Szkole Filmowej, gdzie  po uroczystym otwarciu przy obecności kamer, wszystkie grupy prezentowały  swoje  filmy. Prezentacje odbywały się  przed ekspertami takimi jak: Kamil Polak, Błażej Hrypkowicz, Piotr Głowacki, Marcel Sabat, Julia Kijowska, Anna Bielak, Sandra Staniszewska, Marek Brodzki, Maciej Prykowski, Wojciech Stuchlik.

Ekspertem grupy z Kwidzyna był polski krytyk filmowy Błażej Hrapkowicz, który ku naszemu zdziwieniu wyraził pozytywną opinię, mimo amatorskiej pracy naszej młodzieży. Oprócz tego przekazał im wiele przydatnych rad i  wskazówek Przyznał, że kibicuje i czeka na nowe materiały, w przyszłości może nawet, na wielkim ekranie. Tym miłym i podbudowującym akcentem zakończył się tegoroczny Festiwal Filmoteki Szkolnej w Warszawie.


III MIEJSKI KONKURS CZYTELNICZY "HOBBIT I JA"

Dnia 4.06.2014 r. odbył się III Miejski Konkurs Czytelniczy "Hobbit i Ja". W konkursie brali udział uczniowie Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie oraz uczniowie naszej szkoły. Konkurs składał się z 6 etapów, uczniowie musieli wykazać się szczegółową znajomością książki J. R. R. Tolkiena "Hobbit, czyli tam i z powrotem". Konkurs  został zorganizowany przez bibliotekę szkolną Gimnazjum nr 3 we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Kwidzynie.

Wyniki konkursu: 1 miejsce Krzysztof Tomasik – Gimnazjum nr 2 2 miejsce Marta Onisk Gimnazjum nr 3 3 miejsce Mateusz Druszcz Gimnazjum nr 3

Wyróżnienia:

Weronika Ćwiklińska Gimnazjum nr 2 Weronika Krawiec Gimnazjum nr 2 Tomasz Pajewski Gimnazjum nr 3

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!


gala w teatrze miejskim - podsumowanie konkursów
3 czerwca w kinoteatrze w Kwidzynie odbyła się uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych oraz Szkoły z Talentem. Laureaci i finaliści konkursów odebrali z rąk pana burmistrza Romana Bery upominki i listy gratulacyjne. Nagrody otrzymali również uczestnicy zmagań konkursowych Szkoły z Talentem.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia w galerii...