Uczniowie lub ich rodzice proszeni są o odbieranie świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-12:00 do dnia 10 lipca.
Sekretariaty szkoły są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty

rok szkolny 2019/20
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY -
kliknij INFORMACJE OGÓLNE KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH PODCZAS EGZAMINU - kliknij DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU - kliknij Terminy główne: język polski - 21 kwietnia 2020 (poniedziałek) - godz. 9:00 matematyka - 22 kwietnia 2020 (wtorek) - godz. 9:00 język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020 (środa) - godz. 9:00
Egzamin jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia.

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna