2 września 2019 – rozpoczęcie roku szkolnego 2019\2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się:

dla klas I-III w budynku przy ul. Hallera 4 o godzinie 9:30
(pierwszoklasistów zapraszamy na godzinę 9:00)
dla klas IV-VIII w budynku przy ul. Kamiennej 18 o godzinie 11:00

Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty

rok szkolny 2018/19

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – INFORMACJE OGÓLNE KLIKNIJ

Terminy główne:

język polski – 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 16 kwietnia 2019 (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 (środa) – godz. 9:00


EGZAMIN GIMNAZJALNY – INFORMACJE OGÓLNE KLIKNIJ

Terminy główne egzaminu gimnazjalnego 2019 przedstawiają się następująco:

10 kwietnia 2019 (środa) – egzamin gimnazjalny: część humanistyczna
9:00 – egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
11:00 – egzamin z zakresu języka polskiego

11 kwietnia 2019 (czwartek) – egzamin gimnazjalny: część matematyczno-przyrodnicza
9:00 – egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych
11:00 – egzamin z zakresu matematyki

12 kwietnia 2019 (piątek) – egzamin gimnazjalny: język obcy nowożytny
9:00 – egzamin na poziomie podstawowym
11:00 – egzamin na poziomie rozszerzonym


KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYBORÓW NA EGZAMINACH – kliknij
KOMUNIKAT W SPRAWIE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW – kliknij

Egzamin jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia.

szkoła promująca zdrowie

facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna