Egzamin ósmoklasisty

rok szkolny 2022/23
Terminy główne:
 • 23 maja 2023 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 24 maja 2023 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 25 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.
Egzamin jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia. Próbny egzamin z OPERONEM:
 • Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w terminie: 6-8 grudnia 2022r.
Egzamin w roku szkolnym 2023/24
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Od roku 2024  ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów:
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia
 • lub historia.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin będzie odbywał się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 będzie przeprowadzany przez cztery kolejne dni:
 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut
 4. czwartego dnia – egzamin z przedmiotu do wyboru, który trwa 90 minut.
Przyszłorocznych ósmoklasistów zachęcamy do zapoznania się z informatorami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
 1. Informator_E8_biologia_100
 2. Informator_E8_chemia_100
 3. Informator_E8_fizyka_100
 4. Informator_E8_historia_100
 5. Informator_E8_geografia_100