Od 1 września br. w naszej szkole będzie obowiązywał dziennik elektroniczny - LIBRUS SYNERGIA. Login i hasło do e-dziennika uczniowie otrzymali od wychowawcy w dniu rozpoczęcia nauki. Link logowania do LIBRUS SYNERGIA znajduje się w zakładce INFORMACJE.
W przypadku kłopotów z logowaniem proszę napisać e-maila na adres grzedzicka2020@wp.pl

Część oficjalna

O godz.13.00 w kinoteatrze rozpoczęła się część oficjalna uroczystości nadania szkole imienia i przekazanie sztandaru.

Prowadzący powitali zaproszonych gości. Poczty sztandarowe ustawione były na scenie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał dyrektor szkoły pan Mirosław Dudek. Następnie Chantalle Komorowska - uczennica naszego gimnazjum wygłosiła referat okolicznościowy, w którym  przybliżyła zebranym historię, symbolikę i znaczenie Znaku Rodła. Potem nastąpiło odczytanie Aktu Fundacyjnego w obecności rodziców – przewodniczącego Rady Rodziców pana Wojciecha Berenta i pani Małgorzaty Kuźmy.

Kolejnym punktem było wbicie symbolicznych Gwoździ Honorowych.

Następnie miała miejsce ceremonia przekazania sztandaru. Przewodniczący Rady Miasta Kwidzyna pan Kazimierz Gorlewicz odczytał Akt Nadania szkole imienia i wręczył go dyrektorowi naszego gimnazjum.

Później sztandar szkoły rodzice przekazali dyrektorowi, a następnie trafił on do uczniów.

Gimnazjaliści złożyli przyrzeczenie.

Następnie pani Kurator – Gabriela Albertin wręczyła odznaczenia nauczycielom naszej szkoły.

Pan Piotr Obód z rąk dyrektora odebrał nagrodę za zwycięstwo w konkursie na projekt sztandaru.

Kolejnym punktem było podziękowanie za szczególną pomoc okazaną szkole przy realizacji projektu „Nadania Imienia Szkole”.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wyprowadzeniu sztandarów uroczystość uświetniło widowisko słowno-muzyczne „Wiślaną świetląc się falą”.

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna