Część oficjalna

O godz.13.00 w kinoteatrze rozpoczęła się część oficjalna uroczystości nadania szkole imienia i przekazanie sztandaru.

Prowadzący powitali zaproszonych gości. Poczty sztandarowe ustawione były na scenie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał dyrektor szkoły pan Mirosław Dudek. Następnie Chantalle Komorowska - uczennica naszego gimnazjum wygłosiła referat okolicznościowy, w którym  przybliżyła zebranym historię, symbolikę i znaczenie Znaku Rodła. Potem nastąpiło odczytanie Aktu Fundacyjnego w obecności rodziców – przewodniczącego Rady Rodziców pana Wojciecha Berenta i pani Małgorzaty Kuźmy.

Kolejnym punktem było wbicie symbolicznych Gwoździ Honorowych.

Następnie miała miejsce ceremonia przekazania sztandaru. Przewodniczący Rady Miasta Kwidzyna pan Kazimierz Gorlewicz odczytał Akt Nadania szkole imienia i wręczył go dyrektorowi naszego gimnazjum.

Później sztandar szkoły rodzice przekazali dyrektorowi, a następnie trafił on do uczniów.

Gimnazjaliści złożyli przyrzeczenie.

Następnie pani Kurator – Gabriela Albertin wręczyła odznaczenia nauczycielom naszej szkoły.

Pan Piotr Obód z rąk dyrektora odebrał nagrodę za zwycięstwo w konkursie na projekt sztandaru.

Kolejnym punktem było podziękowanie za szczególną pomoc okazaną szkole przy realizacji projektu „Nadania Imienia Szkole”.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wyprowadzeniu sztandarów uroczystość uświetniło widowisko słowno-muzyczne „Wiślaną świetląc się falą”.