ZAPISY DO OODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH „0” NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce DLA RODZICÓW/ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.

Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Msza święta

O godz.12.00 uroczysta msza święta rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz pocztu sztandarowego z Gimnazjum nr 2 ze Złotowa oraz sztandaru naszego gimnazjum.

Na początku głos zabrał dyrektor Gimnazjum nr 3 pan Mirosław Dudek, który w swoim wystąpieniu zwrócił się do księży z prośbą o modlitwę w intencji naszej szkoły oraz poświęcenie sztandaru.

Po homilii wygłoszonej przez ks.proboszcza Najmowicza nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru Gimnazjum nr 3, po czym miał miejsce akt poświęcenia go.

Sztandar zajął miejsce w widocznym miejscu obok ołtarza. Następnie nauczyciele, rodzice i uczniowie przekazali dary ołtarza.

Uczennice naszej szkoły odczytały wyznanie wiary. Po mszy nastąpiło wyprowadzenie sztandarów.

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna