Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

7 czerwca 2013 roku w życiu naszego gimnazjum miała miejsce historyczna chwila – nadanie imienia oraz przekazanie sztandaru.

Było to jedyne i niepowtarzalne dla nas wydarzenie. Jesteśmy dumni, że nasze gimnazjum nosi wyjątkowe imię – ZNAKU RODŁA.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 w budynku Gimnazjum nr 3 odsłonięciem tablicy pamiątkowej.

Najpierw głos zabrał dyrektor szkoły Pan Mirosław Dudek, który powitał zebranych, a następnie poprosił przewodniczącego Rady Miasta Kwidzyna p.Kazimierza Gorlewicza oraz Burmistrza Miasta Kwidzyna p.Andrzeja Krzyszfofiaka  o odsłonięcie tablicy upamiętniającej fakt nadania Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie im.Znaku Rodła.

Następnie został podpisany akt o współpracy pomiędzy naszą szkołę a zaprzyjaźnionym Gimnazjum nr 2 w Złotowie. Później głos zabrała dyrektor szkoły ze Złotowa pani Gabriela Burdziak, która gratulowała nam zaszczytnego imienia.

Na zakończenie dyrektor Gimnazjum nr 3  podziękował wszystkim i zaprosił na tort do stołówki szkolnej.