Przygotowania do nadania imienia

konkurs NA LOGO I SZTANDAR

Na posiedzeniu dnia 27 listopada 2012, 7 osobowa komisja składająca się z nauczycieli, przedstawiciela SU i RR w głosowaniu jawnym, na projekt sztandaru szkoły, wybrała pracę Pana Piotra Obóda. W głosowaniu na projekt logo szkoły, zwyciężyła praca ucznia klasy Ic, Damiana Naczka.

TAKIE SĄ:

[nggallery id=16]

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

RADA MIEJSKA w Kwidzynie UCHWAŁĄ Nr XVIII/134/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku nadała Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie imię “ZNAKU RODŁA”. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 roku. Uroczystość nadania imienia i sztandaru szkole zaplanowana jest na dzień 7 czerwca 2013 roku.

ZADANIA/TERMIN

1. Powołanie zespołu zadaniowego i opracowanie harmonogramu zadań – IX.2012 r.

2. Wykonanie projektów sztandaru szkoły. Ogłoszenie konkursu na projekt sztandaru – X.2012 r.

Wyłonienie zwycięzcy konkursu – XI.2012 r.

3. Zamówienie wykonania sztandaru, tablicy pamiątkowej – XII.2012 r.

4. Zbieranie funduszy na wykonanie sztandaru, tablicy pamiątkowej, folderu – V.2013 r.

5. Wybór i zaprojektowanie miejsca przechowywania sztandaru i tablicy pamiątkowej – III.2013 r.

6. Powołanie pocztów sztandarowych i ich opiekuna – II.2013 r.

7. Realizacja zadania „Poznajemy imię szkoły”

a. Uwzględnienie w programie wychowawczym oraz programach pracy wychowawców klas realizacji lekcji wychowawczych na temat ZNAKU RODŁA – znaczenie nadania imienia szkole oraz symbolu, jakim jest sztandar szkoły.
b. Gazetki okolicznościowe w klasach – X.2012 r.

8. Zaprojektowanie i wykonanie okolicznościowego folderu i zaproszeń na uroczystość nadania sztandaru – IV.2013 r.

9. Nawiązanie kontaktu ze STOWARZYSZENIEM RODU KŁOPOCKICH – IX.2012 r.

10. Nawiązanie kontaktu z Liderem „Rodziny Rodła” z Wrocławia Panem Tadeuszem Szczyrbakiem.
Przeprowadzenie multimedialnych lekcji historii dla uczniów naszej szkoły w ramach których zostanie przedstawiona historia Związku Polaków w Niemczech, powstanie i geneza Znaku Rodła, archiwalne nagranie dźwiękowe z Berlina z 1938 roku (zjazd Polaków w Niemczech) oraz aktualność pięknych kart Polaków spod Znaku Rodła – IX.2012 r.

11. Nawiązanie kontaktów i współpracy z przedstawicielami Związku Polaków w Niemczech oraz z innymi instytucjami związanymi ze Znakiem Rodła – IX.2012 r.

12. Kampania informacyjna i promocyjna – III.2013 r.

13. Nawiązanie kontaktu z instytucjami działającymi na terenie Kwidzyna związanymi ze Znakiem Rodła.

14. Przygotowanie uroczystości Nadania Imienia i Sztandaru Szkole – II-VI.2013 r.

program nadania Gimnazjum nr 3 imienia znaku rodła w dniu 7.06.2013r.

Godz.   11 00     –    Odsłonięcie  tablicy  pamiątkowej

Miejsce  –  parter  budynku  Gimnazjum  nr  3  im.  Znaku  Rodła  w  Kwidzynie

Godz.   11 10     –    Degustacja    tortu

Miejsce  –  parter  budynku  Gimnazjum  nr  3  im.  Znaku  Rodła  w  Kwidzynie

Godz.   11 20     –    Spotkanie z przedstawicielami  mediów

Miejsce  –  parter  budynku  Gimnazjum  nr  3  im.  Znaku  Rodła  w  Kwidzynie

Godz.   11 40     –    Przejazd   do  Konkatedry  pod  wezwaniem  Świętego  Jana  Ewangelisty  w  Kwidzynie – ul. Katedralna

Godz.   12 00     –    Msza  Święta  w  Konkatedrze  pod  wezwaniem  Świętego  Jana  Ewangelisty  w  Kwidzynie –  ul.  Katedralna

Godz.   12 45     –    Przejście  z  Konkatedry  do  sali  widowiskowej  Kwidzyńskiego Centrum Kultury –  ul. Katedralna

Godz.   13 00     –     Uroczystość  nadania  imienia  „Znaku  Rodła”  –  część  oficjalna

Widowisko  słowno-muzyczne pod tytułem „Wiślaną świetląc się falą”

Miejsce  –  sala  widowiskowa Kwidzyńskiego  Centrum  Kultury  ul. Katedralna

Godz.   14 30     –     Zakończenie   uroczystości

Godz.   14 45     –     Poczęstunek  dla  gości

Miejsce  –  Restauracja   „Miła”  przy  ulicy  Katedralnej (obok sali  widowiskowej K.C.K.)