Przygotowania do nadania imienia

konkurs NA LOGO I SZTANDAR
Na posiedzeniu dnia 27 listopada 2012, 7 osobowa komisja składająca się z nauczycieli, przedstawiciela SU i RR w głosowaniu jawnym, na projekt sztandaru szkoły, wybrała pracę Pana Piotra Obóda. W głosowaniu na projekt logo szkoły, zwyciężyła praca ucznia klasy Ic, Damiana Naczka. TAKIE SĄ:
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
RADA MIEJSKA w Kwidzynie UCHWAŁĄ Nr XVIII/134/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku nadała Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie imię "ZNAKU RODŁA”. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 roku. Uroczystość nadania imienia i sztandaru szkole zaplanowana jest na dzień 7 czerwca 2013 roku. ZADANIA/TERMIN 1. Powołanie zespołu zadaniowego i opracowanie harmonogramu zadań - IX.2012 r. 2. Wykonanie projektów sztandaru szkoły. Ogłoszenie konkursu na projekt sztandaru - X.2012 r. Wyłonienie zwycięzcy konkursu - XI.2012 r. 3. Zamówienie wykonania sztandaru, tablicy pamiątkowej - XII.2012 r. 4. Zbieranie funduszy na wykonanie sztandaru, tablicy pamiątkowej, folderu - V.2013 r. 5. Wybór i zaprojektowanie miejsca przechowywania sztandaru i tablicy pamiątkowej - III.2013 r. 6. Powołanie pocztów sztandarowych i ich opiekuna - II.2013 r. 7. Realizacja zadania „Poznajemy imię szkoły” a. Uwzględnienie w programie wychowawczym oraz programach pracy wychowawców klas realizacji lekcji wychowawczych na temat ZNAKU RODŁA - znaczenie nadania imienia szkole oraz symbolu, jakim jest sztandar szkoły. b. Gazetki okolicznościowe w klasach - X.2012 r. 8. Zaprojektowanie i wykonanie okolicznościowego folderu i zaproszeń na uroczystość nadania sztandaru - IV.2013 r. 9. Nawiązanie kontaktu ze STOWARZYSZENIEM RODU KŁOPOCKICH - IX.2012 r. 10. Nawiązanie kontaktu z Liderem „Rodziny Rodła” z Wrocławia Panem Tadeuszem Szczyrbakiem. Przeprowadzenie multimedialnych lekcji historii dla uczniów naszej szkoły w ramach których zostanie przedstawiona historia Związku Polaków w Niemczech, powstanie i geneza Znaku Rodła, archiwalne nagranie dźwiękowe z Berlina z 1938 roku (zjazd Polaków w Niemczech) oraz aktualność pięknych kart Polaków spod Znaku Rodła - IX.2012 r. 11. Nawiązanie kontaktów i współpracy z przedstawicielami Związku Polaków w Niemczech oraz z innymi instytucjami związanymi ze Znakiem Rodła - IX.2012 r. 12. Kampania informacyjna i promocyjna - III.2013 r. 13. Nawiązanie kontaktu z instytucjami działającymi na terenie Kwidzyna związanymi ze Znakiem Rodła. 14. Przygotowanie uroczystości Nadania Imienia i Sztandaru Szkole - II-VI.2013 r.
program nadania Gimnazjum nr 3 imienia znaku rodła w dniu 7.06.2013r.
Godz.   11 00     -    Odsłonięcie  tablicy  pamiątkowej Miejsce  -  parter  budynku  Gimnazjum  nr  3  im.  Znaku  Rodła  w  Kwidzynie Godz.   11 10     -    Degustacja    tortu Miejsce  -  parter  budynku  Gimnazjum  nr  3  im.  Znaku  Rodła  w  Kwidzynie Godz.   11 20     -    Spotkanie z przedstawicielami  mediów Miejsce  -  parter  budynku  Gimnazjum  nr  3  im.  Znaku  Rodła  w  Kwidzynie Godz.   11 40     -    Przejazd   do  Konkatedry  pod  wezwaniem  Świętego  Jana  Ewangelisty  w  Kwidzynie - ul. Katedralna Godz.   12 00     -    Msza  Święta  w  Konkatedrze  pod  wezwaniem  Świętego  Jana  Ewangelisty  w  Kwidzynie -  ul.  Katedralna Godz.   12 45     -    Przejście  z  Konkatedry  do  sali  widowiskowej  Kwidzyńskiego Centrum Kultury -  ul. Katedralna Godz.   13 00     -     Uroczystość  nadania  imienia  „Znaku  Rodła”  -  część  oficjalna Widowisko  słowno-muzyczne pod tytułem „Wiślaną świetląc się falą” Miejsce  -  sala  widowiskowa Kwidzyńskiego  Centrum  Kultury  ul. Katedralna Godz.   14 30     -     Zakończenie   uroczystości Godz.   14 45     -     Poczęstunek  dla  gości Miejsce  -  Restauracja   „Miła”  przy  ulicy  Katedralnej (obok sali  widowiskowej K.C.K.)