SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie

Pożegnanie klas VIII w „Piątce”

24.06.2024r.

       20 czerwca o godzinie 16:00 w auli na ul. Hallera miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 klas ósmych. Uczestniczyli w nim oczywiście przyszli absolwenci, dyrekcja szkoły, zastępca burmistrza Kwidzyna p. Jolanta Ważna, przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców p. Anna Topolska , przewodnicząca Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność 80” p. Monika Lemieszek – Cywińska,  przedstawiciele grona pedagogicznego, rodzice uczniów oraz delegacje klas 7.Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego.

Najważniejszym  punktem uroczystości było przemówienie p. dyrektor Anny Grodeckiej

i wręczenie wspólnie z wychowawcami klas ósmych świadectw ukończenia szkoły i nagród najlepszym uczniom, a także listów gratulacyjnych rodzicom uczniów wyróżniających się. Podczas uroczystości zostały również przyznane statuetki Absolwenta Szkoły Podstawowej w różnych kategoriach. Najwięcej statuetek otrzymał Fabian Kolasiński.


      Ósmoklasiści podziękowali dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za trud i serce, życzliwość i wyrozumiałość, wskazywanie właściwych dróg i drogowskazów, dzięki którym doszli do tego etapu życia. Następnie siódmoklasiści pożegnali starszych kolegów, życząc im pomyślności i dalszych sukcesów w kolejnych etapach edukacji.

Uczniowie klas ósmych złożyli uroczyste przyrzeczenie na zakończenie szkoły podstawowej, po którym nastąpiło przekazanie sztandaru młodszym uczniom. Ta część zakończyła się uroczystym odśpiewaniem hymnu szkolnego.

Kochani Uczniowie, jeszcze raz życzymy: niech Wasz wysiłek i Wasza wytrwałość w pogłębianiu wiedzy i umiejętności przyniosą Wam kolejne sukcesy w nowej rzeczywistości szkolnej oraz dalszym życiu.  Nie bójcie się marzyć!

Pożegnanie klas VIII w „Piątce”

Skip to content