Wszelkie zajęcia w szkole zostają zawieszone do dnia KOŃCA ROKU SZKOLNEGO. Od 4 maja obowiązuje plan lekcji sprzed pandemii. Zobacz jaki w zakładce INFORMACJE/PLAN...
Sekretariaty szkoły są czynne codziennie w godzinach 8:00-15:00 . OBIADY W SZKOLE - kliknij
Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w zakładce K-WIRUS.

Nowinki

egzamin ósmoklasisty 16-18 czerwca

MUSISZ WIEDZIEĆ – informacje dla uczniów i rodziców klas 8
ÓSMOKLASISTO KLIKNIJ – oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


od 25 maja do 5 czerwca konsultacje ósmoklasistów
od 1 czerwca konsultacje dla klas 4-8

KLIKNIJ procedury oraz zasady przeprowadzania konsultacji
KLIKNIJ – oświadczenie rodzica
KLIKNIJ – procedury korzystania z zasobów biblioteki szkolnejW przypadku braku loginu/hasła do idziennika proszę napisać e-maila do administratora prośbę o jego przysłanie podając imię, nazwisko i klasę ucznia (nazwisko i imię rodzica):
– klasy 1-3 p. A. Arszyńska – aarszynska@sp5.kwidzyn.pl
– klasy 4-8 p. B. Cyborowska-Moch – bmoch@sp5.kwidzyn.pl lub poprzez idziennik z konta rodzica/ucznia.

dROGI UczniU

Możesz skorzystać z platformy:
e-podręczniki
zdalne lekcje
sprawdź swoją wiedzę
Materiały dla klas 4-7 - KLIKNIJ
ÓSMOKLASISTO zajrzyj koniecznie:
1. Informator o egzaminie ósmoklasisty KLIKNIJ
2. Wykonaj zadania: KLIKNIJ

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna