Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 29.11.2021

Informacje dla uczniów - Nauczyciele

W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gełdon Eligiusz, Inglot Monika, Świętosławska Marzena, Szarlan Marzena, Obód Piotr

Oddział (Klasa)LekcjaNauczycielPrzedmiotZastępuje nauczyciel:
0/1Świętosławska MarzenaDyżurTynda Agnieszka
0/1Obód PiotrDyżurCyborowska-Moch Bogdana
1/2Gełdon EligiuszDyżurTalarczyk Kinga
1/2Inglot MonikaDyżurReszczynska Krzysztofa
1/2Obód PiotrDyżurKapuscinska Maria
1/2Szarlan MarzenaDyżurTynda Agnieszka
2/3Gełdon EligiuszDyżurPołeć Natalia
3/4Gełdon EligiuszDyżurRosinska Andzelina
3/4Inglot MonikaDyżurKapuscinska Maria
3/4Świętosławska MarzenaDyżurBrodecka Patrycja
4/5Obód PiotrDyżurKapuscinska Maria
5/6Gełdon EligiuszDyżurWarczak Zbigniew
6/7Inglot MonikaDyżurSzumowski Jaroslaw
6/7Obód PiotrDyżurKurpiewska-Grochowska Kamila
7/8Inglot MonikaDyżurWarczak Zbigniew
8/9Gełdon EligiuszDyżurMuchlinska-Palak Iwona
IVA2Szarlan MarzenawdzwrOdwołane
3Szarlan Marzenahist.Odwołane
6Świętosławska Marzenamat.->plast.Reszczynska Krzysztofa / 49 -> 30
IVA, IVB1Świętosławska Marzenaz. wyrOdwołane
IVB2Świętosławska Marzenamat.->g.w.Tynda Agnieszka
IVC5Gełdon Eligiuszmuz.->j.ang.Brodecka Patrycja / 34 -> 47
VA3Gełdon Eligiuszmuz.->j.p.Blonkowska Małgorzata / 34 -> 32
VC4Gełdon Eligiuszmuz.->tech.Połeć Natalia / 34 -> 8
6Inglot Monikaj.ang.Odwołane
VIA6Gełdon Eligiuszmuz.Odwołane
VIB5Obód Piotrmat.Odwołane
6Obód Piotrg.w.Odwołane
7Gełdon Eligiuszmuz.Odwołane
8Obód Piotrz. wyrOdwołane
VIIA, VIIB0Obód Piotrz. wyrOdwołane
VIIB1Obód Piotrmat.Odwołane
2Gełdon Eligiuszmuz.->biol.Galicki Gracjan
7Obód Piotrmat.->hist.Szumowski Jaroslaw / 50 -> 5
8Inglot Monikaj.ang.Muchlinska-Palak Iwona
VIIC1->0Gełdon Eligiuszmuz.->dor zawTynda Agnieszka
5Świętosławska Marzenamat.Warczak Zbigniew / 49 -> 35
VIID7Inglot Monikaj.ang.->inf.Połeć Natalia / 48 -> 42
VIIIA1Inglot Monikaj.ang.Odwołane
VIIIB3Świętosławska Marzenamat.->j.p.Kapuscinska Maria / 49 -> 7
4Inglot Monikaj.ang.->wf.Kalińczak Mariola / 48 -> 27
VIIIB, VIIIC0Świętosławska MarzenaMENOdwołane
VIIIC2Obód Piotrmat.->ed. wcz.Kapuscinska Maria
3Inglot Monikaj.ang.Brodecka Patrycja
VIIIC, 8c Stol1Szarlan Marzenahist.Odwołane
7Szarlan Marzenaj.p.Kapuscinska Maria

http://www.aScTimeTables.com - 29.11.2021 08:16:15
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie, ul. Hallera 4