Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Etap rejonowy 2015/16

ZWYCIĘZCY SZKOLNEGO ETAPU KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
PRZEDMIOTNAZWISKO I IMIĘ/KLASAZDJĘCIE
JĘZYK POLSKIAleksandra Staszewska IIIa
Klaudia Jurzyk z klasy IIIa
Daria Goryńska z klasy IIIb
Natalia Szuba z klasy IIc
JĘZYK ANGIELSKIMartyna Torłop z klasy IIa
JĘZYK NIEMIECKILionel Suchorab z klasy Id
Kacper Stankiewicz z klasy IIIe
HISTORIAAleksandra Kubajek z klasy IIIb
Daria Korzeniewska z klasy IIIa
Mateusz Wójcik z klasy IIa
FIZYKAAleksandra Staszewska z klasy IIIa
BIOLOGIAMartyna Wojtaś z klasy IIIb
Michał Mechliński z klasy IIb
GEOGRAFIAAleksandra Czarnuch IIIa
Weronika Piotrowska z klasy IIIa
Gabriela Lehle z klasy IIIb
Mateusz Wójcik z klasy IIa
MATEMATYKAAleksandra Staszewska z klasy IIIa
INFORMATYKAAleksandra Staszewska z klasy IIIa
Patryk Szuba z klasy IIIe

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna