Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Wojewódzki konkurs geograficzny

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu geograficznego

1. Marcin Andrzejczak Gimnazjum w Ryjewie 2. Aleksandra Czarnuch Gimnazjum Kwidzyn 3. Natalia Deyna Społeczne Gimnazjum Kwidzyn 4. Wiktoria Dudek Społeczne Gimnazjum Kwidzyn 5. Kamil Dziubczyk Gimnazjum w Dzierzgoniu 6. Michał Kazaniecki Społeczne Gimnazjum Kwidzyn 7. Jędrzej Kutiak Społeczne Gimnazjum Kwidzyn 8. Gabriela Lehle Gimnazjum nr 3 Kwidzyn 9. Mikołaj Pietruszczak Społeczne Gimnazjum Kwidzyn 10. Weronika Piotrowska Gimnazjum nr 3 Kwidzyn 11. Franciszek Reniecki Społeczne Gimnazjum Kwidzyn 12. Paweł Ruczko Społeczne Gimnazjum Kwidzyn 13. Oskar Stachowski Gimnazjum nr 1 Sztum 14. Wiktoria Świątkowska Społeczne Gimnazjum Kwidzyn 15. Aleksandra Walkiewicz Społeczne Gimnazjum Kwidzyn 16. Wojciech Wijata Gimnazjum Wandowo 17. Mateusz Wójcik Gimnazjum nr 3 Kwidzyn

Eliminacje III stopnia WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z GEOGRAFII Odbędą się 11.02.2016 r. (czwartek), godz. 12.00 w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich ul. Szkolna 2 Uczestnicy muszą stawić się, w miejscu odbywania konkursu, przynajmniej na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Uczeń może przystąpić do III stopnia konkursu po okazaniu WKK aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału w nim. Do sali, w której odbywać się będzie konkurs uczniowie wchodzą tylko z przyborami do pisania (pióro lub długopis).

Odwołania w ciągu 3 dni roboczych od dziś tj. 21.12.2015 proszę kierować do WKK.

 Przewodnicząca WKK

Ewa Maria Tuz

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna