Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Wojewódzki konkurs historyczny

Wojewódzki Konkurs Historyczny
Historia regionalna – „GRUDZIEŃ 70”

 Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Historycznym Historia regionalna – „GRUDZIEŃ 70”. Konkurs został zapisany w Wojewódzkim Kalendarzu Imprez  2015/2016  Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Przedmiotem  konkursu jest poznanie genezy, przebiegu i skutków rewolty grudniowej na Pomorzu Gdańskim w 1970 r.

Osoby  zainteresowane zgłaszają się do 10 października do p. J. Szumowskiego (sala nr 5). W ramach konkursu wyróżniono kategorie - Konkurs wiedzy historycznej - Konkurs plastyczny na projekt gry planszowej inspirowanej wydarzeniami z czasów PRL-u do 1970 roku. - Etap szkolny odbędzie się 4  listopada 2015r.  godz.15.00. - 15 grudnia 2015 r. - etap wojewódzki w Europejskim Centrum Solidarności, w którym wyłonionych zostanie 5 laureatów i 10 finalistów. Finał konkursu plastycznego odbędzie się tego samego dnia w ECS w Gdańsku, a w nim spotkanie – niespodzianka, uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja projektów gier planszowych.   Literatura do etapu szkolnego: 1. A. Dziurok, M. Gałęzowski, L. Kamiński, F. Musiał; Od niepodległości do niepodległości Historia Polski 1918-1989,Warszawa 2014 2. P. Szubarczyk, Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni…, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2006, nr 11-12. http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-instytutu-pam/10142,nr-11-122006.print http://www.ipn.gov.pl/download/1/8534/biuletyn_1112_2006.pdf 3. Portal Grudzień’70: http://www.grudzien70.ipn.gov.pl ze szczególnym uwzględnieniem działu Historia, Kalendarium, Ofiary oraz Multimedia. 4. Film „Czarny czwartek” reż. A. Krauze,  http://kinolive.pl/film_online/11265-czarny-czwartek-janek-wisniewski-padl-2011-pl.html

5. Film „Pamiętajcie Grudzień…” reż. J. Marszalec http://www.grudzien70.ipn.gov.pl/portal/g70/241/1726/Pamietajcie_Grudzien.html

  Literatura do etapu wojewódzkiego 1. J. Eisler, Grudzień 1970. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2000. 2. Portal Polskie Radio http://www.polskieradio.pl/67,Grudzien-70 a w nim Kalendarium oraz Gazety o Grudniu. 3. Film „Czarny czwartek. Dlaczego?” scenariusz i realizacja: Irena Siedlar http://www.grudzien70.ipn.gov.pl/portal/g70/241/1725/Czarny_czwartek_Dlaczego.html 4. Film „Grudzień 70 – pamięć poległych, pamięć żywych”  reż. Ewa Górska , http://zbiory.ecs.gda.pl/Filmy_24/.   Główne zagadnienia: 1. Sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna w PRL przed grudniem 1970. 2. Kalendarz wydarzeń grudniowych w Gdańsku i Gdyni. 3. Konsekwencje Grudnia’70: zmiana władzy w PZPR, zniesienie podwyżek, represje wobec uczestników wydarzeń i ich rodzin, podwaliny do tworzenia zinstytucjonalizowanej opozycji. 4. Strażnicy pamięci wydarzeń grudniowych: A. Gwiazda, A. Walentynowicz, A. Szablewski, L. Wałęsa.  

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna