logowanie uczniów i rodziców do idziennika

W przypadku braku loginu/hasła do idziennika proszę napisać e-maila do administratora prośbę o jego przysłanie podając imię, nazwisko i klasę ucznia (nazwisko i imię rodzica):
1. Klasy 1-3 p. A. Arszyńska - aarszynska@sp5.kwidzyn.pl
2. Klasy 4-8 p. B. Cyborowska-Moch - bmoch@sp5.kwidzyn.pl
lub poprzez idziennik z konta rodzica/ucznia.

ZAPISY DO szkoły

W zakładce DLA RODZICÓW znajdują się informacje na temat rekrutacji do klasy pierwszej i czwartej oraz do oddziału przedszkolnego. Dziecko do naszej szkoły można zapisać codziennie w godzinach od 8:00 do 13:00 w obu budynkach.
Wszelkie zajęcia w szkole zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia.
Sekretariaty szkoły są czynne codziennie w godzinach 8:00-13:00 .
OBIADY W SZKOLE - kliknij
WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE K-WIRUS.

Ważne daty

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/21:


1.06.2020 – dostarczenie przez ucznia kompletu dokumentów do wychowawcy
11.05 – 23.06. 2020 – złożenie kompletu wniosków do szkoły ponadpodstawowej – składa pedagog.
11.05 -20.05.2020- złożenie wniosku o przyjęcie do sportowej szkoły ponadpodstawowej – składa pedagog.
26.05.2020 – przeprowadzenie przez sportowe szkoły ponadpodstawowe testów sprawnościowych – 10.06.2020 podanie kandydatom wyników prób sprawnościowych.
26.06 – 30.06.2020 – dostarczenie kopi świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu – składa pedagog.
13. 07. 2020 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.
Na podstawie listy preferencji oraz liczby punktów system dokona przydziału. Informację o tym, do której klasy uczeń się dostał, znajdzie w Internecie, szkole pierwszego wyboru.
11.07 – 14.07. 2020 – wydanie przez szkołę ponadpodstawową – prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie – dotyczy kandydatów do technikum, szkoły branżowej I Stopnia – uczeń musi odebrać z sekretariatu szkoły ponadpodstawowej.
13.07. – 20.07.2020 r. do godz. 15:00 – dostarczenie osobiście przez rodzica ucznia oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły ponadpodstawowej Do szkoły do której uczeń się dostał musi w tym terminie zanieść oryginał świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole.
21.07.2020 – podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do szkoły ponadpodstawowej. Uczeń sprawdza czy jest na liście przyjętych do szkoły której dostarczył świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu.
Szczegółowe informacje o rekrutacji będą znajdowały się na stronie www.nabor.pcss.pl/kwidzyn (w pełni strona będzie działała w późniejszym okresie).

dROGI UczniU

NIE MARNUJ CZASU, JUŻ DZIŚ MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PLATFORMY
e-podręczniki
zdalne lekcje
sprawdź swoją wiedzę
Materiały dla klas 4-7 - KLIKNIJ
ÓSMOKLASISTO zajrzyj koniecznie:
1. Informator o egzaminie ósmoklasisty KLIKNIJ
2. Wykonaj zadania: KLIKNIJ

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna