Uczniowie lub ich rodzice proszeni są o odbieranie świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-12:00 do dnia 10 lipca.
Sekretariaty szkoły są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Ważne daty

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/21:

1.06.2020 - dostarczenie przez ucznia kompletu dokumentów do wychowawcy 11.05 - 23.06. 2020 - złożenie kompletu wniosków do szkoły ponadpodstawowej – składa pedagog. 11.05 -20.05.2020- złożenie wniosku o przyjęcie do sportowej szkoły ponadpodstawowej – składa pedagog. 26.05.2020 - przeprowadzenie przez sportowe szkoły ponadpodstawowe testów sprawnościowych – 10.06.2020 podanie kandydatom wyników prób sprawnościowych. 26.06 – 30.06.2020 – dostarczenie kopi świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu – składa pedagog. 13. 07. 2020 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. Na podstawie listy preferencji oraz liczby punktów system dokona przydziału. Informację o tym, do której klasy uczeń się dostał, znajdzie w Internecie, szkole pierwszego wyboru. 11.07 – 14.07. 2020 - wydanie przez szkołę ponadpodstawową – prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie – dotyczy kandydatów do technikum, szkoły branżowej I Stopnia – uczeń musi odebrać z sekretariatu szkoły ponadpodstawowej. 13.07. – 20.07.2020 r. do godz. 15:00 - dostarczenie osobiście przez rodzica ucznia oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły ponadpodstawowej Do szkoły do której uczeń się dostał musi w tym terminie zanieść oryginał świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole. 21.07.2020 - podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do szkoły ponadpodstawowej. Uczeń sprawdza czy jest na liście przyjętych do szkoły której dostarczył świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu. Szczegółowe informacje o rekrutacji będą znajdowały się na stronie www.nabor.pcss.pl/kwidzyn (w pełni strona będzie działała w późniejszym okresie).

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna