WOŚP – Zapraszamy wszystkich do nas już 10 stycznia! (ul. Kamienna)

14:00- 16:00 kawiarenka „Pod serduszkiem"
14:00 rozpoczęcie koncertu. W programie:
14:00 Oskar Terpiłowski (saksofon), 14:10 Jan Nowak (saksofon), 14: 20 Łucja Radomińska (kontrabas), 14:40 Kornelia Więciarz, 15:00 Aleksandra Krauze
16:00 Mecz piłki siatkowej Samorząd Miasta - Samorząd Powiatu

Ważne daty

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/19

29.05.2019 r.- Dostarczenie przez ucznia kompletu dokumentów do wychowawcy
Do 30.05.2019 r. – Dostarczenie kompletu dokumentów przez wychowawcę do Pedagoga
Od 13.05. do 18.06.2019 r. – złożenie kompletu wniosków do szkoły ponadgimnazjalnej – składa pracownik szkoły (pedagog lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora)
Od 21.06. do 25.06.2019 r. – dostarczenie kopii świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu – składa pracownik szkoły
Do 06.06.2019 r – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego
Test sprawnościowy – kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Sportowego Liceum ogólnokształcącego
Klasa sportowa – piłka ręczna chłopców – 23 – 24. 05. 2019 r. godzina 9:00
Klasa sportowa – piłka ręczna dziewcząt – 30 – 31. 05. 2019 r. godzina 9:00
Lekkoatletyka – 27.05.2019 r. godzina 9:00
Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych – 27.05.2019r. godzina 9:00
(OSOBY ZDAJĄCE EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY MUSZĄ ZGŁOSIĆ TEN FAKT DO PEDAGOGA DO DNIA 20 MAJA 2019 r.)
W dniu testu sprawnościowego kandydaci muszą przedstawić:
– legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
– zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do testu
– zgodę rodzica/opiekuna na udział w teście sprawnościowym (zgodę można odebrać u pedagoga lub pobrać ze strony –
2lo-kwidzyn.pl/images/docs/oświadczenie.pdf
Do 10.06.2019 r. – ogłoszenie wyników testów sprawnościowych
Do 10.06.2019 r. – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
Do 04.06.2019r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie prze kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 05.07.2019 r. do godziny 10:00
– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Na podstawie listy preferencji oraz liczby punktów system dokona podziału.
Informacje o tym, do której klasy się dostał, znajdzie w Internecie, szkole pierwszego wyboru.
Od 6.07. do 08.07.2019 r. do godziny 14:00
Wydanie przez szkołę ponadgimnazjalnąprowadzoną kształcenie zawodowe – skierowania na badania lekarskie – dotyczy kandydatów do technikum, szkoły branżowej I stopnia – dotyczy kandydatów technikum, szkoły branżowej I stopnia – uczeń osobiście musi odebrać z sekretariatu szkoły ponadgimnazjalnej
Od 7.07. do 10.07.2019 r do godziny 14:00
Dostarczenie osobiście przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły ponadgimnazjalnej.
Do szkoły do której uczeń się dostał musi w tym terminie zanieść oryginał świadectwa, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie w przypadku technikum, szkoły branżowej I stopnia. W ten sposób kandydat potwierdza swoją wolę nauki w szkole.
12.07.2019 r. do godziny 12:00
Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do szkoły.
Uczeń sprawdza czy jest na liście przyjętych do szkoły do której dostarczył świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
Od 12.07. do 14.08.2019 r. – bezpośrednio w szkole – Rodzic/opiekun kandydata, która dysponuje wolnymi miejscami, składa komplet wniosków wraz z załącznikami do szkoły ponadgimnazjalnej.
jeśli nie udało się dostać do żadnej z wybranych szkół, uczeń musi przejrzeć listę wolnych miejsc. Należy wybrać jedną z klas, w których są jeszcze wolne miejsca i iść do tej szkoły, do której należy ta klasa. Tam składa się wniosek o przyjęcie do tej klasy wraz z kompletem dokumentów.
16.08.2019 r do godziny 10:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
21.08.2019 r. – wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (technika, szkoły branżowe I Stopnia) skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych
Do 28.08.2019 r. do godziny 14:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego) o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, zaświadczenia lekarskiego.
29.08.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie www.nabor.pcss.pl/kwidzyn
Dokumenty ucznia zostały złożone do szkoły z pierwszego wyboru.

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna