Konkursy przedmiotowe 2019/20

Prawa i przywileje laureatów konkursów
1. Prawa i przywileje laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów dla szkół podstawowych:
1) tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu np. Języka Polskiego,
2) najwyższą pozytywną ocenę roczną/końcową klasyfikacyjną z przedmiotu objętego konkursem,
3) zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty najwyższego wyniku. Zwolnienia nie dotyczą laureatów konkursu informatycznego,
4) przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna