Organizacja roku szkolnego 2021/22

LpREALIZOWANE ZADANIE TERMINUWAGI
1Rozpoczęcie roku szkolnego01.09.2021r.harmonogram na stronie startowej do 1.09.
2Konsultacje z rodzicamipierwsza środa miesiąca od października do majaSzczegóły w zakładce DLA RODZICÓW
3Uroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej14.10.2021 r. (czwartek)
4Próbny egzamin ósmoklasisty
język polski -
matematyka -
język obcy -
5Ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o proponowanych ocenach końcowo-rocznych17 maja 2022r.
6Zimowa przerwa świąteczna23-31.12.2021 r.
7Ferie zimowe14-27.02.2022 r.
8Egzamin ósmoklasisty
24 maja - język polski
25 maja - matematyka
26 maja- język obcy
9Wiosenna przerwa świąteczna14-19.04.2022 r.
10Uroczystość pożegnania oraz wręczenia wyróżnień dla uczniów klas VIII 23 czerwca, godzina 16:30aula, budynek ul. Hallera
11Uroczyste zakończenie roku szkolnego24 czerwca
12Dni wolne od zajęć dydaktycznych:12 listopada,
3 dni egzaminów ósmoklasisty,
2, 4, 5, 6 maja
13Dni ustawowo wolne od pracy
Wszystkich Świętych - 1.11.
Narodowe Święto Niepodległości - 11.11.
Trzech Króli - 6.01.
Święto Konstytucji - 3.05.
Boże Ciało - 16.06