Organizacja roku szkolnego 2022/23


REALIZOWANE ZADANIE TERMINUWAGI
Rozpoczęcie roku szkolnego01.09.2022r.
Konsultacje z rodzicamiwedług harmonogramuSzczegóły w zakładce DLA RODZICÓW
Uroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej14.10.2022 r. (piątek)
Próbny egzamin ósmoklasisty
język polski - 6.12.22 r.
matematyka - 7.12.22 r.
język obcy - 8.12.2022 r.
Ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o proponowanych ocenach końcowo-rocznych17 maja 2022r.
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2022 r. - 1.01.2023 r.
Ferie zimowe16-27.01.2023 r.
Święto Szkoły28.02.2023 r.
Egzamin ósmoklasisty
23 maja - język polski
24 maja - matematyka
25 maja- język obcy
Wiosenna przerwa świąteczna6-11.04.2023 r.
Ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych końcoworocznych06.06.2023 r.Forma elektroniczna
Uroczystość pożegnania oraz wręczenia wyróżnień dla uczniów klas VIII 22 czerwca, godzina 16:30aula, budynek ul. Hallera
Uroczyste zakończenie roku szkolnego23 czerwca
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:31 października,
3 dni egzaminów ósmoklasisty,
2, 4, 5 maja,
9 czerwca
Dni ustawowo wolne od pracy
Wszystkich Świętych - 1.11.
Narodowe Święto Niepodległości - 11.11.
Trzech Króli - 6.01.
Święto Konstytucji - 3.05.
Boże Ciało - 8.06