Od 1 września br. w naszej szkole będzie obowiązywał dziennik elektroniczny - LIBRUS SYNERGIA. Login i hasło do e-dziennika uczniowie otrzymali od wychowawcy w dniu rozpoczęcia nauki. Link logowania do LIBRUS SYNERGIA znajduje się w zakładce INFORMACJE.
W przypadku kłopotów z logowaniem proszę napisać e-maila na adres grzedzicka2020@wp.pl

Organizacja roku szkolnego 2020/21

LpREALIZOWANE ZADANIE TERMINUWAGI
1Rozpoczęcie roku szkolnego01.09.2020r.Godz. 9:15 - bud. ul. Hallera
godz. 9:00 i 11:00 - bud. ul. Kamienna
2Konsultacje z rodzicamiGodz. 15:30-16:30 - mat-przyr
Godz. 16:30-17:30 - hum
3Uroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej14.10.2020r.
4Próbny egzamin ósmoklasisty;
język polski -
matematyka -
język obcy -
grudzień 2020r.
5Ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o ocenach za sem. I22.12.2021r.Forma elektroniczna
6Zimowa przerwa świąteczna23-31.12.2020 r.
7Ferie zimowe1-14.02.2021r.
8 Święto Szkoły
9Dzień Otwarty Szkoły
10Egzamin ósmoklasisty;
- język polski 21.04.2020r.
- matematyka 22.04.2020r.
- język obcy 23.04.2020r.
11Wiosenna przerwa świąteczna
12Festyn Rodzinny
13Ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych końcoworocznychForma elektroniczna
14Uroczystość pożegnania oraz wręczenia wyróżnień dla uczniów klas VIII aula, budynek ul. Hallera
15Uroczyste zakończenie roku szkolnego
16Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
3 dni egzaminów ósmoklasisty
17Dni ustawowo wolne od pracy:
Wszystkich Świętych - 1.11.
Narodowe Święto Niepodległości - 11.11.
Trzech Króli - 6.01.
Święto Pracy - 1.05.
Boże Ciało - 03.06

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna