2 września 2019 – rozpoczęcie roku szkolnego 2019\2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się:

dla klas I-III w budynku przy ul. Hallera 4 o godzinie 9:30
(pierwszoklasistów zapraszamy na godzinę 9:00)
dla klas IV-VIII w budynku przy ul. Kamiennej 18 o godzinie 11:00

Organizacja roku szkolnego 2018/19

Graficzna prezentacja roku szkolnego - 2018/19

LpREALIZOWANE ZADANIE TERMINUWAGI
1Rozpoczęcie roku szkolnego03.09.2018r.Godz. :00
2Konsultacje z rodzicami5.12.2018r.
2.01.2019r.
6.02.2019r.
6.03.2019r.
3.04.2019r.
8.05.2019r.
Godz. 16:30 -17:30
3Uroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej12.10.2018r.
4Próbny egzamin gimnazjalny;
część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
część językowa
grudzień 2018r.
4.12.2018r.
5.12.2018r.
6.12.2018r.
5Próbny egzamin ósmoklasisty;
część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
część językowa
2018r.
18.12.
19.12.
20.12.
6Ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o ocenach za sem. I21.01.2018r.Forma elektroniczna
7Zimowa przerwa świąteczna21.12.2018r-1.01.2019r.
8Ferie zimowe11.02 – 24.02 2019r.
9 Święto Szkoły2.03.2019odpracowujemy 2.11.2018r.
10Dzień Otwarty Szkoły9.03.2019
11Wiosenna przerwa świąteczna18-23.04.2019r.
12Egzamin gimnazjalny klas trzecich10-12 kwietnia 2019r.
13Egzamin ósmoklasisty
15-17 kwietnia 2019r.
14Festyn Rodzinny25.05.2019r.
godz 10:00-14:00
odpracowujemy 2 maja,
budynek przy ulicy Hallera 4
15Ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych końcoworocznych9.06.2019r.Forma elektroniczna
16Uroczystość pożegnania oraz wręczenia wyróżnień dla uczniów klas VIII i III gimnazjum z okazji zakończenia szkoły21.06.2019r. godz. 16:00-aula, budynek ul. Hallera
17Uroczyste zakończenie roku szkolnego21.06.2019r.Godz. 9:00 - kl. I-IV ul. Hallera 4 aula,
Godz. 10:00 - kl. III GIM. i V-VIII SP s. gimn. ul. Kamienna 18
18Dni ustawowo wolne od pracy:
Wszystkich Świętych- 1.11.
Święto Pracy - 1.05.
Święto Konstytucji 3 Maja
Boże Ciało - 20.06

szkoła promująca zdrowie

facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna