Organizacja roku szkolnego 2020/21

LpREALIZOWANE ZADANIE TERMINUWAGI
1Rozpoczęcie roku szkolnego01.09.2020r.Godz. 9:15 - bud. ul. Hallera
godz. 9:00 i 11:00 - bud. ul. Kamienna
2Konsultacje z rodzicamiGodz. 15:30-16:30 - nauczyciele nauk humanistycznych i w-f
Godz. 16:30-17:30 - nauczyciele nauk mat.-przyr., wspomagający i specjaliści.
3Uroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej14.10.2020r.
4Próbny egzamin ósmoklasisty;
język polski - 17.03.
matematyka - 18.03.
język obcy - 19.03.
17 - 19 marzec 2021r.
5Ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o ocenach za sem. I22.12.2021r.Forma elektroniczna
6Zimowa przerwa świąteczna23-31.12.2020 r.
7Ferie zimowe1-14.02.2021r.
8 Święto Szkoły
10Egzamin ósmoklasisty
- język polski 25.05.2021r.
- matematyka 26.05.2021r.
- język obcy 27.05.2021r.
11Wiosenna przerwa świąteczna1-6.04.2021r.
13Ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych końcoworocznychForma elektroniczna
14Uroczystość pożegnania oraz wręczenia wyróżnień dla uczniów klas VIII aula, budynek ul. Hallera
15Uroczyste zakończenie roku szkolnego
16Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
3 dni egzaminów ósmoklasisty
17Dni ustawowo wolne od pracy:
Wszystkich Świętych - 1.11.
Narodowe Święto Niepodległości - 11.11.
Trzech Króli - 6.01.
Święto Konstytucji - 3.05.
Boże Ciało - 03.06

Poczta szkolna

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP