Organizacja roku szkolnego 2019/20

Graficzna prezentacja roku szkolnego - 2019/20

LpREALIZOWANE ZADANIE TERMINUWAGI
1Rozpoczęcie roku szkolnego02.09.2019r.Godz. 9:30 - bud. ul. Hallera
godz. 11:00 - bud. ul. Kamienna
2Konsultacje z rodzicami2.10.2019r.
6.11.2019r.
3.12.2019r.

Godz. 15:30-16:30 - mat-przyr
Godz. 16:30-15:30 - hum
3Uroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej14.10.2019r.
4Próbny egzamin
część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
część językowa
grudzień 2019r.
4.12.2019r.
5.12.2019r.
6.12.2019r.
6Ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o ocenach za sem. I9.01.2020r.Forma elektroniczna
7Zimowa przerwa świąteczna23.12.2019r-1.01.2020r.
8Ferie zimowe13.01 – 24.01.2020r.
9 Święto Szkoły29.03.2020odpracowujemy 31.10.2019r.
10Dzień Otwarty Szkoły9.03.2020
11Wiosenna przerwa świąteczna18-23.04.2020r.
12Egzamin ósmoklasisty
15-17 kwietnia 2020r.
13Festyn Rodzinny29.05.2020r.
godz 10:00-14:00
odpracowujemy 21 czerwca,
budynek przy ulicy Hallera 4
14Ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych końcoworocznych9.06.2020r.Forma elektroniczna
15Uroczystość pożegnania oraz wręczenia wyróżnień dla uczniów klas VIII 25.06.2020r. godz. 16:00-aula, budynek ul. Hallera
16Uroczyste zakończenie roku szkolnego26.06.2020r.Godz. 9:00 - kl. I-III ul. Hallera 4 aula,
Godz. 10:00 - kl. III-VIII sala gimn. ul. Kamienna 18
17Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
31.10.2019r.
22.06.2020r.
3 dni egzaminów ósmoklasisty
18Dni ustawowo wolne od pracy:
Wszystkich Świętych- 1.11.
Narodowe Święto Niepodległości - 11.11.
Święto Pracy - 1.05.
Boże Ciało - 20.06

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna