Uczniowie lub ich rodzice proszeni są o odbieranie świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-12:00 do dnia 10 lipca.
Sekretariaty szkoły są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Organizacja roku szkolnego 2019/20

LpREALIZOWANE ZADANIE TERMINUWAGI
1Rozpoczęcie roku szkolnego02.09.2019r.Godz. 9:30 - bud. ul. Hallera
godz. 11:00 - bud. ul. Kamienna
2Konsultacje z rodzicami6.11.2019r.
4.12.2019r.
5.02.2020r.
6.03.2020r.

Godz. 15:30-16:30 - mat-przyr
Godz. 16:30-17:30 - hum
3Uroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej14.10.2019r.
4Próbny egzamin ósmoklasisty;
język polski - 3.12.2019
matematyka - 4.12.2019r.
język obcy - 5.12.2019r.
3-5 grudnia 2019r.
5Ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o ocenach za sem. I9.01.2020r.Forma elektroniczna
6Zimowa przerwa świąteczna23.12.2019r-1.01.2020r.
7Ferie zimowe13.01 – 24.01.2020r.
8 Święto Szkoły29.02.2020odpracowujemy dzień 31.10.2019r.
9Dzień Otwarty Szkoły14.03.2020
10Egzamin ósmoklasisty;
- język polski 21.04.2020r.
- matematyka 22.04.2020r.
- język obcy 23.04.2020r.
21-23.04.2020r. godzina 9:00
11Wiosenna przerwa świąteczna9-14.04.2020r.
12Festyn Rodzinny16.05.2020r.
godz 10:00-14:00
odpracowujemy 12 czerwca,
budynek przy ulicy Hallera 4
13Ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych końcoworocznych9.06.2020r.Forma elektroniczna
14Uroczystość pożegnania oraz wręczenia wyróżnień dla uczniów klas VIII 25.06.2020r. godz. 16:00-aula, budynek ul. Hallera
15Uroczyste zakończenie roku szkolnego26.06.2020r.Godz. 9:00 - kl. I-III ul. Hallera 4 aula,
Godz. 10:00 - kl. III-VIII sala gimn. ul. Kamienna 18
16Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
31.10.2019r.
2 i 3 stycznia 2020r.
12.06.2020r.
3 dni egzaminów ósmoklasisty
17Dni ustawowo wolne od pracy:
Wszystkich Świętych - 1.11.
Narodowe Święto Niepodległości - 11.11.
Trzech Króli - 6.01.
Święto Pracy - 1.05.
Boże Ciało - 11.06

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna