Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Konkurs ortograficzny

 Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

Do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym „Chwyć byka za rogi” zapraszamy uczniów klas szóstych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjum. Konkurs ten odbywa się na początku lutego.

Celem konkursu jest podniesienie poziomu znajomości zasad ortografii i interpunkcji polskiej, przełamywanie barier związanych z nową sytuacją, a także integrowanie uczniów naszego miasta. Klasy szóste i gimnazjaliści  zmagają się z tematem wyznaczanym corocznie przez organizatorki. Wyniki konkursu są podawane na stronie naszej szkoły do końca lutego danego roku szkolnego, a uroczyste wręczenie nagród laureatom odbywa się w marcu w Dniu Promocji Szkoły.

Organizatorki: Aleksandra Wojtkiewicz Katarzyna Stanikowska

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna