ZAPISY DO szkoły

W zakładce DLA RODZICÓW znajdują się informacje na temat rekrutacji do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego. Serdecznie zapraszamy!

Ocenianie w SP5

Przedmiotowe systemy oceniania dla szkoły podstawowej

JĘZYK POLSKI – Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

JĘZYK ANGIELSKI – Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

JĘZYK NIEMIECKI – Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

HISTORIA – Przedmiotowy system oceniania z historii

WOS – Przedmiotowy system oceniania z WOS

MATEMATYKA – Zasady oceniania z matematyki

FIZYKA – Przedmoitowy system oceniania z fizyki

INFORMATYKA/zajęcia komputerowe – Przedmiotowy system oceniania z informatyki i zajęć komputerowych

PRZYRODA – Przedmiotowy system oceniania z przyrody

BIOLOGIA – Przedmiotowy system oceniania z biologii

GEOGRAFIA – Przedmiotowy system oceniania z geografii

MUZYKA – Przedmiotowy system oceniania z muzyki

PLASTYKA – Przedmiotowy system oceniania z plastyki

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – Przedmiotowy system oceniania z edb

TECHNIKA/zajęcia techniczne – Przedmiotowy system oceniania z techniki, zajęć technicznych

WYCHOWANIE FIZYCZNE – Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

RELIGIA – Przedmiotowy system oceniania z religii

OCENIANIE UCZNIÓW OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ – ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE


Przedmiotowe systemy oceniania dla gimnazjum

JĘZYK POLSKI – Przedmiotowy system oceniania dla języka polskiego

JĘZYK ANGIELSKI – Przedmiotowy system oceniania dla języka angielskiego

JĘZYK NIEMIECKI - Przedmiotowy system oceniania dla języka niemieckiego

JĘZYK HISZPAŃSKI – Przedmiotowy system oceniania z języka hiszpańskiego

HISTORIA - Przedmiotowy system oceniania z historii

WOS - Przedmiotowy system oceniania z wos

MATEMATYKA - PsO matematyka klasa 3

FIZYKA -  Przedmiotowy system oceniania dla fizyki

BIOLOGIA - Przedmiotowy system oceniania z biologii

GEOGRAFIA  - Przedmiotowy system oceniania z geografii

MUZYKA - Przedmiotowy system oceniania dla muzyki

PLASTYKA - Przedmiotowy system oceniania dla plastyki

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - Przedmiotowy system oceniania zajęcia artystyczne

ZAJĘCIA TECHNICZNE - Przedmiotowy system oceniana z zajęć technicznych

RELIGIA - Przedmiotowy system oceniania z religii

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – Przedmiotowy system oceniania dla edb

WYCHOWANIE FIZYCZNE - Przedmiotowy system oceniania dla w-f

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna