W przypadku decyzji dyrektora szkoły o wdrożeniu nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Edukacja wczesnoszkolna

Przedmiotowe systemy oceniania dla szkoły podstawowej
JĘZYK POLSKI - Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
JĘZYK ANGIELSKI - Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego
JĘZYK NIEMIECKI - Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego
HISTORIA - Przedmiotowy system oceniania z historii
WOS - Przedmiotowy system oceniania z WOS
MATEMATYKA - Zasady oceniania z matematyki
FIZYKA - Przedmoitowy system oceniania z fizyki
INFORMATYKA - Przedmiotowy system oceniania z informatyki
PRZYRODA - Przedmiotowy system oceniania z przyrody
BIOLOGIA - Przedmiotowy system oceniania z biologii
GEOGRAFIA - Przedmiotowy system oceniania z geografii
MUZYKA - Przedmiotowy system oceniania z muzyki
PLASTYKA - Przedmiotowy system oceniania z plastyki
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - Przedmiotowy system oceniania z edb
TECHNIKA - Przedmiotowy system oceniania z techniki
WYCHOWANIE FIZYCZNE - Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego
RELIGIA - Przedmiotowy system oceniania z religii
OCENIANIE UCZNIÓW OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ - kliknij ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna