logowanie uczniów i rodziców do idziennika

W przypadku braku loginu/hasła do idziennika proszę napisać e-maila do administratora prośbę o jego przysłanie podając imię, nazwisko i klasę ucznia (nazwisko i imię rodzica):
1. Klasy 1-3 p. A. Arszyńska - aarszynska@sp5.kwidzyn.pl
2. Klasy 4-8 p. B. Cyborowska-Moch - bmoch@sp5.kwidzyn.pl
lub poprzez idziennik z konta rodzica/ucznia.

ZAPISY DO szkoły

W zakładce DLA RODZICÓW znajdują się informacje na temat rekrutacji do klasy pierwszej i czwartej oraz do oddziału przedszkolnego. Dziecko do naszej szkoły można zapisać codziennie w godzinach od 8:00 do 13:00 w obu budynkach.
Wszelkie zajęcia w szkole zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia.
Sekretariaty szkoły są czynne codziennie w godzinach 8:00-13:00 .
OBIADY W SZKOLE - kliknij
WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE K-WIRUS.

Edukacja wczesnoszkolna

Przedmiotowe systemy oceniania dla szkoły podstawowej

JĘZYK POLSKI – Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

JĘZYK ANGIELSKI – Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

JĘZYK NIEMIECKI – Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

HISTORIA – Przedmiotowy system oceniania z historii

WOS – Przedmiotowy system oceniania z WOS

MATEMATYKA – Zasady oceniania z matematyki

FIZYKA – Przedmoitowy system oceniania z fizyki

INFORMATYKA – Przedmiotowy system oceniania z informatyki

PRZYRODA – Przedmiotowy system oceniania z przyrody

BIOLOGIA – Przedmiotowy system oceniania z biologii

GEOGRAFIA – Przedmiotowy system oceniania z geografii

MUZYKA – Przedmiotowy system oceniania z muzyki

PLASTYKA – Przedmiotowy system oceniania z plastyki

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – Przedmiotowy system oceniania z edb

TECHNIKA – Przedmiotowy system oceniania z techniki

WYCHOWANIE FIZYCZNE – Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

RELIGIA – Przedmiotowy system oceniania z religii

OCENIANIE UCZNIÓW OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ – kliknij ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

dROGI UczniU

NIE MARNUJ CZASU, JUŻ DZIŚ MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PLATFORMY
e-podręczniki
zdalne lekcje
sprawdź swoją wiedzę
Materiały dla klas 4-7 - KLIKNIJ
ÓSMOKLASISTO zajrzyj koniecznie:
1. Informator o egzaminie ósmoklasisty KLIKNIJ
2. Wykonaj zadania: KLIKNIJ

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna