Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Imię szkoły

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ RADA MIEJSKA w Kwidzynie UCHWAŁĄ Nr XVIII/134/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku nadała Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie imię "ZNAKU RODŁA”. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 roku. Uroczystość nadania imienia i sztandaru szkole zaplanowana jest na dzień 7 czerwca 2013 roku. ZADANIA/TERMIN 1. Powołanie zespołu zadaniowego i opracowanie harmonogramu zadań - IX.2012 r. 2. Wykonanie projektów sztandaru szkoły. Ogłoszenie konkursu na projekt sztandaru - X.2012 r. Wyłonienie zwycięzcy konkursu - XI.2012 r. 3. Zamówienie wykonania sztandaru, tablicy pamiątkowej - XII.2012 r. 4. Zbieranie funduszy na wykonanie sztandaru, tablicy pamiątkowej, folderu - V.2013 r. 5. Wybór i zaprojektowanie miejsca przechowywania sztandaru i tablicy pamiątkowej - III.2013 r. 6. Powołanie pocztów sztandarowych i ich opiekuna - II.2013 r. 7. Realizacja zadania „Poznajemy imię szkoły” a. Uwzględnienie w programie wychowawczym oraz programach pracy wychowawców klas realizacji lekcji wychowawczych na temat ZNAKU RODŁA - znaczenie nadania imienia szkole oraz symbolu, jakim jest sztandar szkoły. b. Gazetki okolicznościowe w klasach - X.2012 r. 8. Zaprojektowanie i wykonanie okolicznościowego folderu i zaproszeń na uroczystość nadania sztandaru - IV.2013 r. 9. Nawiązanie kontaktu ze STOWARZYSZENIEM RODU KŁOPACKICH - IX.2012 r. 10. Nawiązanie kontaktu z Liderem „Rodziny Rodła” z Wrocławia Panem Tadeuszem Szczyrbakiem. Przeprowadzenie multimedialnych lekcji historii dla uczniów naszej szkoły w ramach których zostanie przedstawiona historia Związku Polaków w Niemczech, powstanie i geneza Znaku Rodła, archiwalne nagranie dźwiękowe z Berlina z 1938 roku (zjazd Polaków w Niemczech) oraz aktualność pięknych kart Polaków spod Znaku Rodła - IX.2012 r. 11. Nawiązanie kontaktów i współpracy z przedstawicielami Związku Polaków w Niemczech oraz z innymi instytucjami związanymi ze Znakiem Rodła - IX.2012 r. 12. Kampania informacyjna i promocyjna - III.2013 r. 13. Nawiązanie kontaktu z instytucjami działającymi na terenie Kwidzyna związanymi ze Znakiem Rodła. 14. Przygotowanie uroczystości Nadania Imienia i Sztandaru Szkole - II-VI.2013 r.

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna