Dyrektorzy, pierwsi absolwenci

dyrektorzy i ich zastępcy w historii szkoły

1. Pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8, która została otwarta w budynku naszego gimnazjum 1.09.1983 roku był:

Pan Janusz Walor

Funkcję tę pełnił do końca roku szkolnego 1989/90

jego zastępcy: p. Janina Bebyn (Gorczyca), p. Czesław Hryb (do roku 1989), p. Roman Bera (od roku 1989)

2. Kolejnym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8, który tę funkcję pełnił w latach   1990 - 98, był: Pan Roman Bera

jego zastępcy: p. Wojciech Margulewicz , p. Janina Bebyn (do roku 98), p. Marek Luliński (w latach 1993- 94)

3. W roku szkolnym 1998/99:  p.o. dyrektora była Pani Janina Bebyn

zastępcy: p. Ewa Machlik, p. Wojciech Margulewicz

4. GIMNAZJUM NR 3 - od roku 1999 do roku 2007 Pani Ewa Machlik

zastępcy: p. Wojciech Margulewicz (do roku 2003), p. Wiesław Major (do roku 2003), p. Mirosław Dudek (w latach 2003-7)

5. Rok szkolny 2007/8 - p.o dyrektora Pan Mirosław Dudek, zastępca p. Andrzej Hajdukiewicz

6. Rok szkolny 2008/9 - Pan Jacek Strociak, zastępca: p. Małgorzata Grzędzicka

7. Od roku  2009 - Pan Mirosław Dudek, zastępca: p. Andrzej Hajdukiewicz (do roku 2014) i od roku 2011 p. Bogdana Cyborowska-Moch

8. W roku szkolnym  2017/18 (na skutek reformy Systemu Oświaty zostały połączone SP 5 i Gimnazjum nr 3) - Pani Renata Dzikowska, zastępca: p. Mirosław Dudek, p. Bogdana Cyborowska-Moch i p. Jolanta Ważna

10. Od roku szkolnego  2018/19 - Pan Mirosław Dudek, zastępca: p. Bogdana Cyborowska-Moch i p. Anna Arszyńska
PIERWSI ABSOLWENCI szkoły
W czerwcu 1984 roku Szkołę Podstawową nr 8 ukończyli pierwsi absolwenci, a byli to:
 1. Barejka Beata
 2. Barejka Mariola
 3. Bazmirowska Bożena
 4. Bucior Dorota
 5. Chełminiacka Małgorzata
 6. Czabaj Izabella
 7. Czajka Anna
 8. Czajka Roman
 9. Felkner Zbigniew
 10. Gogół Leszek
 11. Gosz Dariusz
 12. Jabłonski Jacek
 13. Kaczorowski Dariusz
 14. Kalinowska Bogusława
 15. Kaszycki Tomasz
 16. Kobylaniec Piotr
 17. Kunicki Mariusz
 18. Majewski Waldemar
 19. Małecki Dariusz
 20. Masłoń Tomasz
 21. Mazur Ireneusz
 22. Mikołajczyk Jacek
 23. Nowak Paweł
 24. Pachota Piotr
 25. Paczkowski Marek
 26. Płoński Dariusz
 27. Rogalska Anna
 28. Schamlewska Mariola
 29. Sępioł Andrzej
 30. Sochacki Dariusz
 31. Sterankowicz Mirosław
 32. Strzelecki Robert
 33. Styczyńska Maria
 34. Szapański Leszek
 35. Szarafiński Piotr
 36. Sztubiński Wojciech
 37. Tarchała Zbigniew
 38. Tubaj Jacek
 39. Tuptyńska Bożena
 40. Wójcik Ireneusz
 41. Wurster Roman.