logowanie uczniów i rodziców do idziennika

W przypadku braku loginu/hasła do idziennika proszę napisać e-maila do administratora prośbę o jego przysłanie podając imię, nazwisko i klasę ucznia (nazwisko i imię rodzica):
1. Klasy 1-3 p. A. Arszyńska - aarszynska@sp5.kwidzyn.pl
2. Klasy 4-8 p. B. Cyborowska-Moch - bmoch@sp5.kwidzyn.pl
lub poprzez idziennik z konta rodzica/ucznia.

ZAPISY DO szkoły

W zakładce DLA RODZICÓW znajdują się informacje na temat rekrutacji do klasy pierwszej i czwartej oraz do oddziału przedszkolnego. Dziecko do naszej szkoły można zapisać codziennie w godzinach od 8:00 do 13:00 w obu budynkach.
Wszelkie zajęcia w szkole zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia.
Sekretariaty szkoły są czynne codziennie w godzinach 8:00-13:00 .
OBIADY W SZKOLE - kliknij
WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE K-WIRUS.

Dyrektorzy, pierwsi absolwenci

budynek przy ul. Kamiennej 18 – dyrektorzy i ich zastępcy w historii szkoły

1. Pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8, która została otwarta w budynku naszego gimnazjum 1.09.1983 roku był:

Pan Janusz Walor

Funkcję tę pełnił do końca roku szkolnego 1989/90

jego zastępcy: p. Janina Bebyn (Gorczyca), p. Czesław Hryb (do roku 1989), p. Roman Bera (od roku 1989)

2. Kolejnym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8, który tę funkcję pełnił w latach   1990 – 98, był: Pan Roman Bera

jego zastępcy: p. Wojciech Margulewicz , p. Janina Bebyn (do roku 98), p. Marek Luliński (w latach 1993- 94)

3. W roku szkolnym 1998/99:  p.o. dyrektora była Pani Janina Bebyn

zastępcy: p. Ewa Machlik, p. Wojciech Margulewicz

4. GIMNAZJUM NR 3 – od roku 1999 do roku 2007 Pani Ewa Machlik

zastępcy: p. Wojciech Margulewicz (do roku 2003), p. Wiesław Major (do roku 2003),
p. Mirosław Dudek
(w latach 2003-7)

5. Rok szkolny 2007/8 – p.o dyrektora Pan Mirosław Dudek, zastępca p. Andrzej Hajdukiewicz

6. Rok szkolny 2008/9 – Pan Jacek Strociak, zastępca: p. Małgorzata Grzędzicka

7. Od roku  2009 – Pan Mirosław Dudek, zastępca: p. Andrzej Hajdukiewicz (do roku 2014) i od roku 2011 p. Bogdana Cyborowska-Moch

8. W roku szkolnym  2017/18 (na skutek reformy Systemu Oświaty zostały połączone SP 5 i Gimnazjum nr 3) – Pani Renata Dzikowska, zastępca: p. Mirosław Dudek, p. Bogdana Cyborowska-Moch i p. Jolanta Ważna

10. Od roku szkolnego  2018/19 – Pan Mirosław Dudek, zastępca: p. Bogdana Cyborowska-Moch i p. Anna Arszyńska


PIERWSI ABSOLWENCI szkoły

W czerwcu 1984 roku Szkołę Podstawową nr 8 ukończyli pierwsi absolwenci, a byli to:
Barejka Beata,
Barejka Mariola,
Bazmirowska Bożena,
Bucior Dorota,
Chełminiacka Małgorzata,
Czabaj Izabella,
Czajka Anna,
Czajka Roman,
Felkner Zbigniew
Gogół Leszek,
Gosz Dariusz
Jabłonski Jacek
Kaczorowski Dariusz,
Kalinowska Bogusława,
Kaszycki Tomasz,
Kobylaniec Piotr,
Kunicki Mariusz
Majewski Waldemar,
Małecki Dariusz,
Masłoń Tomasz,
Mazur Ireneusz,
Mikołajczyk Jacek,
Nowak Paweł
Pachota Piotr,
Paczkowski Marek,
Płoński Dariusz,
Rogalska Anna,
Schamlewska Mariola,
Sępioł Andrzej,
Sochacki Dariusz,
Sterankowicz Mirosław,
Strzelecki Robert,
Styczyńska Maria,
Szapański Leszek,
Szarafiński Piotr,
Sztubiński Wojciech,
Tarchała Zbigniew,
Tubaj Jacek,
Tuptyńska Bożena,
Wójcik Ireneusz,
Wurster Roman.

dROGI UczniU

NIE MARNUJ CZASU, JUŻ DZIŚ MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PLATFORMY
e-podręczniki
zdalne lekcje
sprawdź swoją wiedzę
Materiały dla klas 4-7 - KLIKNIJ
ÓSMOKLASISTO zajrzyj koniecznie:
1. Informator o egzaminie ósmoklasisty KLIKNIJ
2. Wykonaj zadania: KLIKNIJ

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna