Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Dyrektorzy, pierwsi absolwenci

budynek przy ul. Kamiennej 18 - dyrektorzy i ich zastępcy w historii szkoły

1. Pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8, która została otwarta w budynku naszego gimnazjum 1.09.1983 roku był:

Pan Janusz Walor

Funkcję tę pełnił do końca roku szkolnego 1989/90

jego zastępcy: p. Janina Bebyn (Gorczyca), p. Czesław Hryb (do roku 1989), p. Roman Bera (od roku 1989)

2. Kolejnym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8, który tę funkcję pełnił w latach   1990 - 98, był: Pan Roman Bera

jego zastępcy: p. Wojciech Margulewicz , p. Janina Bebyn (do roku 98), p. Marek Luliński (w latach 1993- 94)

3. W roku szkolnym 1998/99:  p.o. dyrektora była Pani Janina Bebyn

zastępcy: p. Ewa Machlik, p. Wojciech Margulewicz

4. GIMNAZJUM NR 3 - od roku 1999 do roku 2007 Pani Ewa Machlik

zastępcy: p. Wojciech Margulewicz (do roku 2003), p. Wiesław Major (do roku 2003), p. Mirosław Dudek (w latach 2003-7)

5. Rok szkolny 2007/8 - p.o dyrektora Pan Mirosław Dudek, zastępca p. Andrzej Hajdukiewicz

6. Rok szkolny 2008/9 - Pan Jacek Strociak, zastępca: p. Małgorzata Grzędzicka

7. Od roku  2009 - Pan Mirosław Dudek, zastępca: p. Andrzej Hajdukiewicz (do roku 2014) i od roku 2011 p. Bogdana Cyborowska-Moch

8. W roku szkolnym  2017/18 (na skutek reformy Systemu Oświaty zostały połączone SP 5 i Gimnazjum nr 3) - Pani Renata Dzikowska, zastępca: p. Mirosław Dudek, p. Bogdana Cyborowska-Moch i p. Jolanta Ważna

10. Od roku szkolnego  2018/19 - Pan Mirosław Dudek, zastępca: p. Bogdana Cyborowska-Moch i p. Anna Arszyńska

PIERWSI ABSOLWENCI szkoły
W czerwcu 1984 roku Szkołę Podstawową nr 8 ukończyli pierwsi absolwenci, a byli to: Barejka Beata, Barejka Mariola, Bazmirowska Bożena, Bucior Dorota, Chełminiacka Małgorzata, Czabaj Izabella, Czajka Anna, Czajka Roman, Felkner Zbigniew Gogół Leszek, Gosz Dariusz Jabłonski Jacek Kaczorowski Dariusz, Kalinowska Bogusława, Kaszycki Tomasz, Kobylaniec Piotr, Kunicki Mariusz Majewski Waldemar, Małecki Dariusz, Masłoń Tomasz, Mazur Ireneusz, Mikołajczyk Jacek, Nowak Paweł Pachota Piotr, Paczkowski Marek, Płoński Dariusz, Rogalska Anna, Schamlewska Mariola, Sępioł Andrzej, Sochacki Dariusz, Sterankowicz Mirosław, Strzelecki Robert, Styczyńska Maria, Szapański Leszek, Szarafiński Piotr, Sztubiński Wojciech, Tarchała Zbigniew, Tubaj Jacek, Tuptyńska Bożena, Wójcik Ireneusz, Wurster Roman.

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna