Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Historia

historia szkoły:
1. W latach 1983-1999 Szkoła Podstawowa nr 8 2. W latach 1999 - 2002 - Zespół Szkół nr 3, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 3 3. Od roku 1999 - Gimnazjum  nr 3, a od roku 2013 Gimnazjum nr 3 im. Znaku Rodła 4. Od roku szkolnego 2016/17 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy mieści się w dwóch budynkach: - przy ul. Kamiennej 18 - przy ul. Hallera 4
jak powstawał budynek
1. 1975 - ukończenie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy szkoły. 2. 1976- planowane rozpoczęcie budowy (niewywiązanie się z obowiązku elbląskiego kombinatu budowlanego zakończone przesunięciem terminu). 3. 29 maja 1978 - informacja z kuratorium oświaty i wychowania do Edwarda Suczyńskiego o podjęciu ostatecznych decyzji w zakresie zmian projektu szkoły (powiększenie powierzchni sali gimnastycznej). 4. 16 listopada 1978 - w liście wojewody elbląskiego pojawia się wciąż ten sam termin oddania szkoły do użytku - sierpień 1980 r. 5. 26 lutego 1979 - wicepremier K. Sycomski przebywający w Kwidzynie podjął decyzję o przyznaniu budżetu w wysokości 4 mln zł (deklaracja była jednak nierealna). 6. 28 stycznia 1980 - wicewojewoda A. Ziemkiewicz w wysłanym piśmie do Edwarda Suczńskiego stwierdza, że rozpoczęto prace melioracyjne na terenie budowy, określa nowy termin jej zakończenia - II kwartał 1982. 7. Luty 1980 - zmiana wykonawcy robót budowlanych na Elbląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, które zadeklarowało rozpoczęcie budowy na marzec 1980 r. 8. 15 października 1980 - E. Suczyński wysłał list do wojewody I. Lorbickiego o braku postępów na miejscu budowy. Odpowiedź wojewody wyjawiła natomiast, że za ten stan rzeczy odpowiedzialne jest EPBP, które od 4 kwietnia przejęło dokumentację, a 3 czerwca plac budowy. 9. Październik 1980 - marzec 1981- zamieszczenie baraku dla załogi i wiaty na narzędzia 10. 15 czerwca 1982 - narada urzędu miejskiego w Kwidzynie, stwierdzająca niezadawalający postęp robót budowlanych. Podjęcie także decyzji dotyczących wyposażenia i urządzenia szkoły. 11. 30 października 1982 - posunięcie w budowie pozwoliło na złożenie odpowiednich zamówień do wyposażenia szkoły. 12. 28 stycznia 1983- oświadczenie inż. M. Ożubko, że budynek zostanie przekazany do użytku najpóżniej 22 lipca 83. Budowa szkoły osiągnęła stan surowy. 13. 1 kwietnia 1983 - powołanie dyrektora nowej szkoły - Janusza Walora. Opracowanie rejonu szkoły. 14. 20 czerwca 1983- oświadczenie Wydziału Oświaty I Wych. o oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego w nowym budynku szkolnym. 15. 1 września 1983- uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 83/84 w nowo wybudowanej szkole.
RADA PEDAGOGICZNA ROK SZKOLNY - 1983/84 DYREKCJA:
JANUSZ WALOR - dyrektor - nauczyciel wychowania fizycznego JANINA GORCZYCA (BEBYN) - zastępca  dyrektora - nauczycielka matematyki CZESŁAW HRYB - zastępca dyrektora - nauczyciel wychowania fizycznego POZOSTALI CZŁONKOWIE Rady Pedagogicznej: 1. Anna Adamczyk - I pedagog szkolny 2. Barbara Adamiak - nauczyciel nauczania początkowego 3. Roman Bera - nauczyciel fizyki 4. Anna Domaradzka - nauczyciel nauczania początkowego 5. Ewa Denega - nauczyciel języka rosyjskiego 6. Dorota Dulińska - nauczyciel chemii 7. Ewa Felczak - nauczyciel historii 8. Zdzisław Hajdukiewicz - nauczyciel w-fu 9. Andrzej Hajdukiewicz - nauczyciel w-fu 10. Elżbieta Janowicz -wychowawczyni świetlicy, nauczycielka biologii i geografii 11. Elżbieta Jaroch - nauczyciel nauczania początkowego 12. Barbara Kąpińska - nauczyciel języka polskiego 13. Zofia Korocińska - wychowawczyni świetlicy, nauczyciel techniki 14. Waldemar Kustosz - nauczyciel biologii 15. Elżbieta Margulewicz - nauczyciel języka polskiego 16. Wojciech Margulewicz -  nauczyciel w-fu 17. Lucyna Matkiewicz - kierownik świetlicy 18. Waldemar Muracki - nauczyciel w-fu 19. Ewa Napiórkowska - nauczyciel nauczania początkowego 20. Barbara Omelan - nauczyciel nauczania początkowego 21. Irena Opacka-Morus - nauczyciel nauczania początkowego 22. Danuta Owczarczyk - nauczyciel nauczania początkowego 23. Bronisława Pasternak - nauczyciel techniki 24. Grażyna Piernicka - nauczyciel techniki 25. Alina Przystępska - nauczyciel języka polskiego 26. Joanna Staszak - nauczyciel nauczania początkowego 27. Łucja Smolarek - nauczyciel chemii 28. Edward Suczyński - nauczyciel matematyki 29. Eugeniusz Tomczak - nauczyciel historii 30. Stanisław Tłustochowicz - nauczyciel PO i matematyki w klasach wyrównawczych 31. Piotr Wiśniewski - nauczyciel geografii 32. Jolanta Wojcieszek - nauczyciel nauczania początkowego 33. Elżbieta Woroniecka - nauczycielka nauczania początkowego 34. Romuald Woźnicki - nauczyciel techniki (chłopcy) 35. Marta Zachorowska - nauczyciel plastyki 36. Wanda Borkowska - nauczyciel bibliotekarz POZOSTALI PRACOWNICY SZKOŁY: Renata Drobińska - Sekretarka szkoły Obsługa: Bożena Bardelska - intendentka w świetlicy szkolnej Gizela Sieradzka - główna sprzątaczka Krystyna Szuba - sprzątaczka Jadwiga Bojanowska - sprzątaczka Teresa Wiśniewska - sprzątaczka Józefa Zalewska - sprzątaczka Ewa Polanowska - sprzątaczka Kuchnia Joanna Bączkowska - kucharka Jadwiga Klemińska - kucharka Anna Grabowska - kucharka Aleksandra Urbanowicz - kucharka Jadwiga Roszczyniała - szefowa kuchni Danuta Sztyrbicka - kucharka Danuta Dąbrowska - kucharka
Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej:
Pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej odbyło się 19 września 1983 roku. Uchwalono na nim, że w skład zespołu kierowniczego szkoły wchodzić będą dyrektor, wicedyrektor, pedagog szkolny, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, podstawowej organizacji partyjnej PZPR i Związku Harcerstwa Polskiego. Powołano także zespól wychowawczy w składzie: zespół kierowniczy, opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciel Zakładów Ceulozowo- Papierniczych i jednostki wojskowej. Sytuacja kadrowa jeszcze w pierwszych miesiącach istnienia placówki była dość płynna. Zatrudnionych było dziewięciu mężczyzn i trzydzieści dwie kobiety. Wśród nich piętnastu nauczycieli posiadało wykształcenie wyższe magisterskie, a jedenastu było absolwentami Studium Nauczycielskiego.
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Pierwszy rok szkolny 1983/84 otworzył 6 kół zainteresowań: recytatorskie, fotograficzne, modelarskie, kroju i szycia, zespół taneczno-wokalny oraz zespół fletów prostych.

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna