Historia

historia szkoły:
 • W latach 1983-1999 Szkoła Podstawowa nr 8
 • W latach 1999 - 2002 - Zespół Szkół nr 3, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 3
 • Od roku 1999 - Gimnazjum  nr 3, a od roku 2013 Gimnazjum nr 3 im. Znaku Rodła
 • Od roku szkolnego 2016/17 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy mieści się w dwóch budynkach:
  • przy ul. Kamiennej 18
  • przy ul. Hallera 4
jak powstawał budynek
 • 1975 - ukończenie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy szkoły.
 • 1976- planowane rozpoczęcie budowy (niewywiązanie się z obowiązku elbląskiego kombinatu budowlanego zakończone przesunięciem terminu).
 • 29 maja 1978 - informacja z kuratorium oświaty i wychowania do Edwarda Suczyńskiego o podjęciu ostatecznych decyzji w zakresie zmian projektu szkoły (powiększenie powierzchni sali gimnastycznej).
 • 16 listopada 1978 - w liście wojewody elbląskiego pojawia się wciąż ten sam termin oddania szkoły do użytku - sierpień 1980 r.
 • 26 lutego 1979 - wicepremier K. Sycomski przebywający w Kwidzynie podjął decyzję o przyznaniu budżetu w wysokości 4 mln zł (deklaracja była jednak nierealna).
 • 28 stycznia 1980 - wicewojewoda A. Ziemkiewicz w wysłanym piśmie do Edwarda Suczńskiego stwierdza, że rozpoczęto prace melioracyjne na terenie budowy, określa nowy termin jej zakończenia - II kwartał 1982.
 • Luty 1980 - zmiana wykonawcy robót budowlanych na Elbląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, które zadeklarowało rozpoczęcie budowy na marzec 1980 r.
 • 15 października 1980 - E. Suczyński wysłał list do wojewody I. Lorbickiego o braku postępów na miejscu budowy. Odpowiedź wojewody wyjawiła natomiast, że za ten stan rzeczy odpowiedzialne jest EPBP, które od 4 kwietnia przejęło dokumentację, a 3 czerwca plac budowy.
 • Październik 1980 - marzec 1981- zamieszczenie baraku dla załogi i wiaty na narzędzia
 • 15 czerwca 1982 - narada urzędu miejskiego w Kwidzynie, stwierdzająca niezadawalający postęp robót budowlanych. Podjęcie także decyzji dotyczących wyposażenia i urządzenia szkoły.
 • 30 października 1982 - posunięcie w budowie pozwoliło na złożenie odpowiednich zamówień do wyposażenia szkoły.
 • 28 stycznia 1983- oświadczenie inż. M. Ożubko, że budynek zostanie przekazany do użytku najpóżniej 22 lipca 83. Budowa szkoły osiągnęła stan surowy.
 • 1 kwietnia 1983 - powołanie dyrektora nowej szkoły - Janusza Walora. Opracowanie rejonu szkoły.
 • 20 czerwca 1983- oświadczenie Wydziału Oświaty I Wych. o oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego w nowym budynku szkolnym.
 • 1 września 1983- uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 83/84 w nowo wybudowanej szkole.
RADA PEDAGOGICZNA ROK SZKOLNY - 1983/84 DYREKCJA:
 1. JANUSZ WALOR - dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
 2. JANINA GORCZYCA (BEBYN) - zastępca  dyrektora, nauczycielka matematyki
 3. CZESŁAW HRYB - zastępca dyrektora, nauczyciel wychowania fizycznego
POZOSTALI CZŁONKOWIE Rady Pedagogicznej:
 • Anna Adamczyk - I pedagog szkolny
 • Barbara Adamiak - nauczyciel nauczania początkowego
 • Roman Bera - nauczyciel fizyki
 • Anna Domaradzka - nauczyciel nauczania początkowego
 • Ewa Denega - nauczyciel języka rosyjskiego
 • Dorota Dulińska - nauczyciel chemii
 • Ewa Felczak - nauczyciel historii
 • Zdzisław Hajdukiewicz - nauczyciel w-fu
 • Andrzej Hajdukiewicz - nauczyciel w-fu
 • Elżbieta Janowicz -wychowawczyni świetlicy, nauczycielka biologii i geografii
 • Elżbieta Jaroch - nauczyciel nauczania początkowego
 • Barbara Kąpińska - nauczyciel języka polskiego
 • Zofia Korocińska - wychowawczyni świetlicy, nauczyciel techniki
 • Waldemar Kustosz - nauczyciel biologii
 • Elżbieta Margulewicz - nauczyciel języka polskiego
 • Wojciech Margulewicz -  nauczyciel w-fu
 • Lucyna Matkiewicz - kierownik świetlicy
 • Waldemar Muracki - nauczyciel w-fu
 • Ewa Napiórkowska - nauczyciel nauczania początkowego
 • Barbara Omelan - nauczyciel nauczania początkowego
 • Irena Opacka-Morus - nauczyciel nauczania początkowego
 • Danuta Owczarczyk - nauczyciel nauczania początkoweg
 • Bronisława Pasternak - nauczyciel techniki
 • Grażyna Piernicka - nauczyciel techniki
 • Alina Przystępska - nauczyciel języka polskiego
 • Joanna Staszak - nauczyciel nauczania początkowego
 • Łucja Smolarek - nauczyciel chemii
 • Edward Suczyński - nauczyciel matematyki
 • Eugeniusz Tomczak - nauczyciel historii
 • Stanisław Tłustochowicz - nauczyciel PO i matematyki w klasach wyrównawczych
 • Piotr Wiśniewski - nauczyciel geografii
 • Jolanta Wojcieszek - nauczyciel nauczania początkowego
 • Elżbieta Woroniecka - nauczycielka nauczania początkowego
 • Romuald Woźnicki - nauczyciel techniki (chłopcy)
 • Marta Zachorowska - nauczyciel plastyki
 • Wanda Borkowska - nauczyciel bibliotekarz
POZOSTALI PRACOWNICY SZKOŁY:
Renata Drobińska - Sekretarka szkoły
Obsługa:
Bożena Bardelska - intendentka w świetlicy szkolnej Gizela Sieradzka - główna sprzątaczka Krystyna Szuba - sprzątaczka Jadwiga Bojanowska - sprzątaczka Teresa Wiśniewska - sprzątaczka Józefa Zalewska - sprzątaczka Ewa Polanowska - sprzątaczka
Kuchnia
Joanna Bączkowska - kucharka Jadwiga Klemińska - kucharka Anna Grabowska - kucharka Aleksandra Urbanowicz - kucharka Jadwiga Roszczyniała - szefowa kuchni Danuta Sztyrbicka - kucharka Danuta Dąbrowska - kucharka
Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej:
Pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej odbyło się 19 września 1983 roku. Uchwalono na nim, że w skład zespołu kierowniczego szkoły wchodzić będą dyrektor, wicedyrektor, pedagog szkolny, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, podstawowej organizacji partyjnej PZPR i Związku Harcerstwa Polskiego. Powołano także zespól wychowawczy w składzie: zespół kierowniczy, opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciel Zakładów Ceulozowo- Papierniczych i jednostki wojskowej. Sytuacja kadrowa jeszcze w pierwszych miesiącach istnienia placówki była dość płynna. Zatrudnionych było dziewięciu mężczyzn i trzydzieści dwie kobiety. Wśród nich piętnastu nauczycieli posiadało wykształcenie wyższe magisterskie, a jedenastu było absolwentami Studium Nauczycielskiego.
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Pierwszy rok szkolny 1983/84 otworzył 6 kół zainteresowań: recytatorskie, fotograficzne, modelarskie, kroju i szycia, zespół taneczno-wokalny zespół fletów prostych.