logowanie uczniów i rodziców do idziennika

W przypadku braku loginu/hasła do idziennika proszę napisać e-maila do administratora prośbę o jego przysłanie podając imię, nazwisko i klasę ucznia (nazwisko i imię rodzica):
1. Klasy 1-3 p. A. Arszyńska - aarszynska@sp5.kwidzyn.pl
2. Klasy 4-8 p. B. Cyborowska-Moch - bmoch@sp5.kwidzyn.pl
lub poprzez idziennik z konta rodzica/ucznia.

ZAPISY DO szkoły

W zakładce DLA RODZICÓW znajdują się informacje na temat rekrutacji do klasy pierwszej i czwartej oraz do oddziału przedszkolnego. Dziecko do naszej szkoły można zapisać codziennie w godzinach od 8:00 do 13:00 w obu budynkach.
Wszelkie zajęcia w szkole zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia.
Sekretariaty szkoły są czynne codziennie w godzinach 8:00-13:00 .
OBIADY W SZKOLE - kliknij
WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE K-WIRUS.

Historia

historia szkoły:

1. W latach 1983-1999 Szkoła Podstawowa nr 8

2. W latach 1999 – 2002 – Zespół Szkół nr 3, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 3

3. Od roku 1999 – Gimnazjum  nr 3, a od roku 2013 Gimnazjum nr 3 im. Znaku Rodła

4. Od roku szkolnego 2016/17 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy mieści się w dwóch budynkach:
– przy ul. Kamiennej 18
– przy ul. Hallera 4

jak powstawał budynek

1. 1975 – ukończenie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy szkoły.

2. 1976- planowane rozpoczęcie budowy (niewywiązanie się z obowiązku elbląskiego kombinatu budowlanego zakończone przesunięciem terminu).

3. 29 maja 1978 – informacja z kuratorium oświaty i wychowania do Edwarda Suczyńskiego o podjęciu ostatecznych decyzji w zakresie zmian projektu szkoły (powiększenie powierzchni sali gimnastycznej).

4. 16 listopada 1978 – w liście wojewody elbląskiego pojawia się wciąż ten sam termin oddania szkoły do użytku – sierpień 1980 r.

5. 26 lutego 1979 – wicepremier K. Sycomski przebywający w Kwidzynie podjął decyzję o przyznaniu budżetu w wysokości 4 mln zł (deklaracja była jednak nierealna).

6. 28 stycznia 1980 – wicewojewoda A. Ziemkiewicz w wysłanym piśmie do Edwarda Suczńskiego stwierdza, że rozpoczęto prace melioracyjne na terenie budowy, określa nowy termin jej zakończenia – II kwartał 1982.

7. Luty 1980 – zmiana wykonawcy robót budowlanych na Elbląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, które zadeklarowało rozpoczęcie budowy na marzec 1980 r.

8. 15 października 1980 – E. Suczyński wysłał list do wojewody I. Lorbickiego o braku postępów na miejscu budowy. Odpowiedź wojewody wyjawiła natomiast, że za ten stan rzeczy odpowiedzialne jest EPBP, które od 4 kwietnia przejęło dokumentację, a 3 czerwca plac budowy.

9. Październik 1980 – marzec 1981- zamieszczenie baraku dla załogi i wiaty na narzędzia

10. 15 czerwca 1982 – narada urzędu miejskiego w Kwidzynie, stwierdzająca niezadawalający postęp robót budowlanych. Podjęcie także decyzji dotyczących wyposażenia i urządzenia szkoły.

11. 30 października 1982 – posunięcie w budowie pozwoliło na złożenie odpowiednich zamówień do wyposażenia szkoły.

12. 28 stycznia 1983- oświadczenie inż. M. Ożubko, że budynek zostanie przekazany do użytku najpóżniej 22 lipca 83. Budowa szkoły osiągnęła stan surowy.

13. 1 kwietnia 1983 – powołanie dyrektora nowej szkoły – Janusza Walora. Opracowanie rejonu szkoły.

14. 20 czerwca 1983- oświadczenie Wydziału Oświaty I Wych. o oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego w nowym budynku szkolnym.

15. 1 września 1983- uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 83/84 w nowo wybudowanej szkole.

RADA PEDAGOGICZNA ROK SZKOLNY – 1983/84
DYREKCJA:

JANUSZ WALOR - dyrektor – nauczyciel wychowania fizycznego

JANINA GORCZYCA (BEBYN) - zastępca  dyrektora – nauczycielka matematyki

CZESŁAW HRYB - zastępca dyrektora – nauczyciel wychowania fizycznego

POZOSTALI CZŁONKOWIE Rady Pedagogicznej:

1. Anna Adamczyk – I pedagog szkolny
2. Barbara Adamiak – nauczyciel nauczania początkowego
3. Roman Bera – nauczyciel fizyki
4. Anna Domaradzka – nauczyciel nauczania początkowego
5. Ewa Denega – nauczyciel języka rosyjskiego
6. Dorota Dulińska – nauczyciel chemii
7. Ewa Felczak – nauczyciel historii
8. Zdzisław Hajdukiewicz – nauczyciel w-fu
9. Andrzej Hajdukiewicz – nauczyciel w-fu
10. Elżbieta Janowicz -wychowawczyni świetlicy, nauczycielka biologii i geografii
11. Elżbieta Jaroch – nauczyciel nauczania początkowego
12. Barbara Kąpińska – nauczyciel języka polskiego
13. Zofia Korocińska – wychowawczyni świetlicy, nauczyciel techniki
14. Waldemar Kustosz – nauczyciel biologii
15. Elżbieta Margulewicz – nauczyciel języka polskiego
16. Wojciech Margulewicz –  nauczyciel w-fu
17. Lucyna Matkiewicz – kierownik świetlicy
18. Waldemar Muracki – nauczyciel w-fu
19. Ewa Napiórkowska – nauczyciel nauczania początkowego
20. Barbara Omelan – nauczyciel nauczania początkowego
21. Irena Opacka-Morus – nauczyciel nauczania początkowego
22. Danuta Owczarczyk – nauczyciel nauczania początkowego
23. Bronisława Pasternak – nauczyciel techniki
24. Grażyna Piernicka – nauczyciel techniki
25. Alina Przystępska – nauczyciel języka polskiego
26. Joanna Staszak – nauczyciel nauczania początkowego
27. Łucja Smolarek – nauczyciel chemii
28. Edward Suczyński – nauczyciel matematyki
29. Eugeniusz Tomczak – nauczyciel historii
30. Stanisław Tłustochowicz – nauczyciel PO i matematyki w klasach wyrównawczych
31. Piotr Wiśniewski – nauczyciel geografii
32. Jolanta Wojcieszek – nauczyciel nauczania początkowego
33. Elżbieta Woroniecka – nauczycielka nauczania początkowego
34. Romuald Woźnicki – nauczyciel techniki (chłopcy)
35. Marta Zachorowska – nauczyciel plastyki
36. Wanda Borkowska – nauczyciel bibliotekarz

POZOSTALI PRACOWNICY SZKOŁY:
Renata Drobińska – Sekretarka szkoły

Obsługa:

Bożena Bardelska – intendentka w świetlicy szkolnej
Gizela Sieradzka – główna sprzątaczka
Krystyna Szuba – sprzątaczka
Jadwiga Bojanowska – sprzątaczka
Teresa Wiśniewska – sprzątaczka
Józefa Zalewska – sprzątaczka
Ewa Polanowska – sprzątaczka

Kuchnia

Joanna Bączkowska – kucharka
Jadwiga Klemińska – kucharka
Anna Grabowska – kucharka
Aleksandra Urbanowicz – kucharka
Jadwiga Roszczyniała – szefowa kuchni
Danuta Sztyrbicka – kucharka
Danuta Dąbrowska – kucharka

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej:

Pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej odbyło się 19 września 1983 roku. Uchwalono na nim, że w skład zespołu kierowniczego szkoły wchodzić będą dyrektor, wicedyrektor, pedagog szkolny, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, podstawowej organizacji partyjnej PZPR i Związku Harcerstwa Polskiego. Powołano także zespól wychowawczy w składzie: zespół kierowniczy, opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciel Zakładów Ceulozowo- Papierniczych i jednostki wojskowej. Sytuacja kadrowa jeszcze w pierwszych miesiącach istnienia placówki była dość płynna. Zatrudnionych było dziewięciu mężczyzn i trzydzieści dwie kobiety. Wśród nich piętnastu nauczycieli posiadało wykształcenie wyższe magisterskie, a jedenastu było absolwentami Studium Nauczycielskiego.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Pierwszy rok szkolny 1983/84 otworzył 6 kół zainteresowań:
recytatorskie, fotograficzne, modelarskie, kroju i szycia, zespół taneczno-wokalny oraz zespół fletów prostych.

dROGI UczniU

NIE MARNUJ CZASU, JUŻ DZIŚ MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PLATFORMY
e-podręczniki
zdalne lekcje
sprawdź swoją wiedzę
Materiały dla klas 4-7 - KLIKNIJ
ÓSMOKLASISTO zajrzyj koniecznie:
1. Informator o egzaminie ósmoklasisty KLIKNIJ
2. Wykonaj zadania: KLIKNIJ

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna