Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
Oddziały "0" znajdują się w budynku przy ul. Hallera 4

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy „Nabór” - kliknij.

Rekrutacja odbywa się w kilku etapach:

 1. Zebranie woli kontynuacji opieki przedszkolnej [od 15 lutego do 21 lutego].
 2. Zgłoszenie dzieci nowych do przedszkola [od 22 lutego do 31 marca].
 3. Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola [4 maja o
  godz. 14:00].
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
  pisemnego oświadczenia [od 4 maja do 27 maja].
 5. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola [31 maja o godz. 14:00].

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych 5 i 6 latków w dniu 5 marca w godzinach 10:00 -12:00 do budynku przy ul. Hallera 4 na DZIEŃ OTWARTY.

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ:

KLIKNIJ - nabór do klasy pierwszej

kliknij - zarządzenie Burmistrza Miasta Kwidzyna


Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych przyszłych pierwszaków  w dniu 12 marca w godzinach 10:00-12:00 do budynku przy ul. Hallera 4 na DZIEŃ OTWARTY.

NASZE  ATUTY:

 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • przestronne i bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne (sprzęt multimedialny w każdej klasie),
 • mało liczne klasy,
 • dwie świetlice dla uczniów klas I-III,
 • w każdym budynku stołówka szkolna,
 • multimedialne biblioteki szkolne,
 • nowoczesna baza sportowo-rekreacyjna (2 sale gimnastyczne, plac zabaw, aula, 2 boiska typu ORLIK, w zimie lodowisko),
 • bardzo dobrze wyposażony sklepik uczniowski w każdym budynku.
KLASY INTEGRACYJNE

Prowadzimy nabór uczniów  na poziomie klas I i IV

Dlaczego warto wybrać klasę integracyjną? Jest wyjątkowa pod wieloma względami:
 • mała liczba uczniów w klasie (do 20 w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych) pozwalająca na indywidualizację pracy z uczniem,
 • stała pomoc nauczyciela wspomagającego dla uczniów  niepełnosprawnych (oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga),
 • dla dzieci niepełnosprawnych dostosowanie treści programowych do ich indywidualnych możliwości.
KLASY ARTYSTYCZNE

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWOWĄ SZKOŁĄ  MUZYCZNĄ I STOPNIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KWIDZYNIE

Prowadzimy nabór uczniów na poziomie klas I i IV. Dlaczego warto wybrać klasę artystyczną?
 • Uczniowie są w jednej klasie.
 • Zajęcia pozalekcyjne (muzyczne i mażoretek) prowadzone są przez specjalistów z P.S.M.
 • Organizacja zajęć pozalekcyjnych dostosowana jest do planu lekcyjnego klasy w tym samym budynku szkoły co jest bardzo wygodne dla uczniów i ich rodziców.
KLASA SPORTOWA  - IV;
 • Piłka nożna chłopców przy współpracy z Akademią Piłkarską CHAMPIONS.
 • Koszykówka dziewcząt przy współpracy z Basket Kwidzyn.