Rekrutacja 2023/2024

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ (patrz §2) I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO - "0" (patrz §1) NA ROK SZKOLNY 2023/24 - KLIKNIJ

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy „Nabór” - KLIKNIJ

Wydrukowany za pośrednictwem platformy "NABÓR" dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły - budynek przy ul. Kamiennej 18.

DLA RODZICÓW informator

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych przyszłych pierwszaków  w dniu 18 marca 2023 r. w godzinach 10:00-12:00 do budynku przy ul. Hallera 4 na DZIEŃ OTWARTY.

NASZE  ATUTY:

Dbamy o to, by nasza szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla uczniów.

Szkoła mieści się w dwóch budynkach:

 1. Przy ulicy Hallera 4  (klasy 1-3)  - piękny, objęty opieką konserwatora  zabytków budynek bezpiecznie zlokalizowany z dala od ulicy, przy parku miejskim, co wpływa na bardzo dobre i bezpieczne warunki  nauki, posiadający salę gimnastyczną, aulę, bibliotekę z czytelnią, boiska sportowe (Orlik), plac zabaw, stołówkę, świetlicę, sale  komputerowe.
 2. Przy ulicy Kamiennej 18 (klasy 4-8), w którym znajduje się sala gimnastyczna, klasopracownie komputerowe, stołówka, biblioteka z czytelnią, boiska sportowe (Orlik), sale wyposażone w nowoczesne urządzenia multimedialne.

Szkoła  przy  organizacji  zajęć  współpracuje z  instytucjami  zewnętrznymi:

 • Państwową  Szkołą  Muzyczną  I Stopnia  im. Feliksa Nowowiejskiego  w  Kwidzynie,
 • Szkołą  językową NOISE,
 • Klubami  Sportowymi  (BASKET  KWIDZYN, SUPRA KWIDZYN, RODŁO KWIDZYN, AKDEMIA PIŁKARSKA  CHAMPIONS), 
 • Centrum Multimedialnym,
 • Zieloną Szkołą w Brachlewie,
 • Eko-Inicjatywą,
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury,
 • Kwidzyńskim Centrum Kultury, 
 • Biblioteką  Wojewódzką  w  Gdańsku,
 • Biblioteką  Miejsko-powiatową  w Kwidzynie,
 • Instytutem Pamięci  Narodowej  w  Gdańsku,
 • Centrum  Edukacji  Obywatelskiej  w  Warszawie

Szkoła  wyposażona jest w nowoczesne narzędzia TIK wykorzystywane w procesie edukacyjnym  (komputery, rzutniki, tablice interaktywne i multimedialne). W  każdym budynku znajduje się sala gimnastyczna, boisko sportowe (Orlik), biblioteka, stołówka  przygotowująca  obiady  na  miejscu. Posiadamy  aulę.

Szkoła  realizuje  następujące  programy i projekty:

 • "Program dla szkół"
 • „Szkoła  Promująca  Zdrowie”
 • „Zdolni z Pomorza”
 • „Od kodowania do programowania”
 • „Uczymy  dzieci  programować”  
 • „Dobry wybór”,
 • Innowacje pedagogiczne,
 • Wolontariat,
 • Drużyna  Zuchowa
 • Klasy  artystyczne  przy  współpracy  z  Państwową  Szkołą  Muzyczną  I Stopnia  im. Feliksa Nowowiejskiego  w  Kwidzynie,
 • Klasy  integracyjne,
 • Międzynarodowy  Projekt Edukacyjny  „Czytam  z  klasą  -  Lekturki spod chmurki”,
 • „Joga  smyka”  -  zajęcia   koncentracji, relaksacji z elementami „Jogi”,
 • „Z  kulturą  mi  do  twarzy”
 • CECHUJE NAS:
  • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
  • przestronne i bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne (sprzęt multimedialny w każdej klasie),
  • mało liczne klasy,
  • dwie świetlice dla uczniów klas I-III,
  • w każdym budynku stołówka szkolna,
  • multimedialne biblioteki szkolne,
  • nowoczesna baza sportowo-rekreacyjna (2 sale gimnastyczne, plac zabaw, aula, 2 boiska typu ORLIK, w zimie lodowisko).
KLASY INTEGRACYJNE

Prowadzimy nabór uczniów  na poziomie klas I.

Dlaczego warto wybrać klasę integracyjną? Jest wyjątkowa pod wieloma względami:
 • mała liczba uczniów w klasie (do 20 w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych) pozwalająca na indywidualizację pracy z uczniem,
 • stała pomoc nauczyciela wspomagającego dla uczniów  niepełnosprawnych (oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga),
 • dla dzieci niepełnosprawnych dostosowanie treści programowych do ich indywidualnych możliwości.


ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Oddziały "0" znajdują się w budynku przy ul. Hallera 4

Kryteria rekrutacji - KLIKNIJ

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy „Nabór” - KLIKNIJ

Wydrukowany za pośrednictwem platformy "NABÓR" dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły - budynek przy ul. Kamiennej 18.


Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych 6 latków w dniu 4 marca w godzinach 10:00 -12:00 do budynku przy ul. Hallera 4 na DZIEŃ OTWARTY