informacje o szkole

Szkoła Podstawowa nr 5 im.  Zjednoczonej Europy w Kwidzynie mieści się w dwóch  budynkach.

W budynku przy ulicy Hallera 4 funkcjonują oddziały edukacji wczesnoszkolnej 1-3 oraz edukacji przedszkolnej „0”. Budynek stanowi doskonałą bazę dla nauczania. Oprócz sal lekcyjnych  wyposażonych w urządzenie multimedialne ze stałym dostępem do internetu naszym uczniom oferujemy salę gimnastyczną, aulę, bibliotekę, stołówkę, harcówkę, pracownię informatyczną, pracownię językową, plac zabaw, boiska szkolne typu „ORLIK” oraz gabinety specjalistyczne.

W budynku przy ulicy Kamiennej 18 funkcjonują oddziały 4-8. Wszystkie sale wyposażone są w urządzenia multimedialne z dostępem do internetu. Uczniowie również tutaj korzystają z sali gimnastycznej, boisk sportowych typu „ORLIK”, biblioteki, stołówki oraz gabinetów specjalistycznych. 

Obydwa budynki usytuowane są w bezpiecznych miejscach z dala od głównych dróg i ulic. Nad uczniami czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.  Proces dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczy wspierają  specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog,  socjoterapeuta oraz nauczyciele wspomagający. Realizacja zadań  wspierana jest również przez organizacje pozaszkolne. Szkoła współpracuje z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie, Szkołą językową „NOISE”, Kwidzyńskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych,  Klubami Sportowymi. Oprócz oddziałów ogólnodostępnych organizowane są klasy sportowe oraz integracyjne.