Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Dyrekcja

DYREKTOR: mgr MIROSŁAW DUDEK od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 w budynku przy ul. Kamiennej 18 e-mail: mdudek@sp5.kwidzyn.pl

ZASTĘPCY DYREKTORA: 

mgr BOGDANA CYBOROWSKA-MOCH - budynek przy ul. Kamiennej 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:00 e-mail: bmoch@sp5.kwidzyn.pl

mgr ANNA ARSZYŃSKA - budynek przy ul. Hallera 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:00 e-mail: aarszynska@sp5.kwidzyn.pl

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna