Dyrekcja

DYREKTOR:

mgr MIROSŁAW DUDEK

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 w budynku przy ul. Kamiennej 18 e-mail: mdudek@sp5.kwidzyn.pl

ZASTĘPCY DYREKTORA: 

mgr Bogdana Cyborowska-Moch - budynek przy ul. Kamiennej 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:00 e-mail: bmoch@sp5.kwidzyn.pl

mgr Anna Arszyńska - budynek przy ul. Hallera 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:00 e-mail: aarszynska@sp5.kwidzyn.pl