portal Librus synergia

W celu uzyskania dostępu (loginu i hasła) do dziennika LIBRUS należy wysłać e-mail na adres grzedzicka2020@wp.pl

 

Dyrekcja

DYREKTOR:

mgr MIROSŁAW DUDEK

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 w budynku przy ul. Kamiennej 18 e-mail: mdudek@sp5.kwidzyn.pl

ZASTĘPCY DYREKTORA: 

mgr Bogdana Cyborowska-Moch - budynek przy ul. Kamiennej 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:00 e-mail: bmoch@sp5.kwidzyn.pl

mgr Anna Arszyńska - budynek przy ul. Hallera 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:00 e-mail: aarszynska@sp5.kwidzyn.pl

Poczta szkolna

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 40 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP