Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Logopeda

 w roku szkolnym 2016/17

p. Katarzyna Stanikowska ZAKRES OBOWIĄZKÓW LOGOPEDY 1. Diagnozowanie wad wymowy dzieci zgłaszanych przez nauczycieli i rodziców. 2. Prowadzenie terapii logopedycznej uczniów u których stwierdzono wady wymowy wymagające korekcji. 3. Prowadzenie specjalistycznej terapii dla uczniów jąkajacych się. 4. Udzielanie instrukcji rodzicom, których zadaniem jest kontynuowanie ćwiczeń z dzieckiem w domu. 5. Prowadzenie bieżącej dokumentacji terapii w formie karty logopedycznej i karty terapii logopedycznej. 6. Opracowanie opinii o efektach terapii udzielającej ewentualnych wskazówek do dalszej pracy.

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna