Zerówka


Informacja dla rodziców dzieci z oddziału zerowego 2023/2024

Informacja o dniach otwartych i rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do Oddziałów Przedszkolnych Grup 0 w SP5 ul.Hallera4 PLAKAT: https://www.facebook.com/photo/?fbid=885480989089739&set=a.728585578112615

Ramowy rozkład dnia

GodzinaForma aktywności
7:00-8:00Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
8:00-8:15Zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.
8:15-8:30Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.
8:30-9:00Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe).
9:00-10:00Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
10:00-10:50Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe.
10:50-11:30Obiad I – danie (w tym czynności higieniczno-porządkowe).
11:30-12:00Odpoczynek poobiedni/czas na bajkę/słuchanie muzyki relaksacyjnej.
12:00-13:00Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
13:00-13:20Obiad II – danie ( w tym czynności higieniczno – porządkowe).
13:20-15:00Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne).
15:00-16:00Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.
 

Tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych

Grupa “A”

Dzień
tygodnia
Zajęcia
obowiązkowe
Zajęcia dodatkowe
Poniedziałek mowa zestaw
ćwiczeń ruchowych
język angielski 1200
Wtorek plastyka Umuzykalnienie religia 1230
Środa kształtowanie
pojęć matematycznych
zestaw
ćwiczeń ruchowych
religia 1200
Czwartek plastyka Umuzykalnienie język angielski 1200
Piątek mowa zestaw
ćwiczeń ruchowych

Grupa “B”

Dzień
tygodnia
Zajęcia
obowiązkowe
Poniedziałek mowa zestaw ćwiczeń ruchowych
Wtorek plastyka umuzykalnienie
Środa kształtowanie pojęć matematycznych zestaw ćwiczeń ruchowych
Czwartek plastyka umuzykalnienie
Piątek mowa zestaw ćwiczeń ruchowych