2 września 2019 – rozpoczęcie roku szkolnego 2019\2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się:

dla klas I-III w budynku przy ul. Hallera 4 o godzinie 9:30
(pierwszoklasistów zapraszamy na godzinę 9:00)
dla klas IV-VIII w budynku przy ul. Kamiennej 18 o godzinie 11:00

Regulamin

Dla uczniów klas I-IV biblioteka znajduje się w budynku przy ul. Hallera, a dla uczniów klas V-VIII i III gimnazjum w budynku przy ul. Kamiennej. Dodatkowo uczniowie klas V-VIII mogą korzystać z księgozbioru biblioteki przy ul. Hallera. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
4. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
5. W wypożyczalni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
6. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
7. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może prolongować książki na następny okres.
8. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
10. Wszystkie wypożyczone materiały (książki, podręczniki) powinny być zwrócone najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

REGULAMIN CZYTELNI

1. Czytelnia czynna jest od godziny 8.00.
2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.
4. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
5. W czytelni należy zachować ciszę.
6. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
7. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.
8. Pierwszeństwo w korzystaniu z Internetu mają uczniowie w celach dydaktycznych.
9. NIE WOLNO! Wgrywać własnych programów, instalować programów z sieci, kasować zainstalowanych oraz zapisywać dokumentów na dysku twardym.
10. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych (np. włączać i rozłączać przewodów zasilających).
11. Ze względu na ochronę antywirusową, zabrania się samowolnego używania własnych nośników pamięci zewnętrznej.
12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
13. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.
14. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni oraz pozbawieni prawa korzystania z Internetu na określony czas.
15. Podczas pracy przy komputerze należy zachować spokój i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.

szkoła promująca zdrowie

facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna