Informacje ogólne

WYKAZ KLAS, WYCHOWAWCÓW i GABINETÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy przebywają w gabinecie przydzielonym klasie.

PRZERWY I CZAS TRWANIA LEKCJI W OBU BUDYNKACH

0. 7:05 – 7:50 – 10 min przerwa

1.  8:00 –  8:45 – 10 min przerwa

2.  8:55 –  9:40 – 10 min przerwa

3.  9:50 – 10:35 – 15 min przerwa

4. 10:50 – 11:35 – 10 min przerwa

5. 11:45 – 12:30 – 15 min przerwa

6. 12:45 – 13:30 – 15 min przerwa

7. 13:45 – 14:30 – 10 min przerwa

8. 14:40 – 15:25 – 10 min przerwa

9. 15:35 – 16:20

Na wszystkich przerwach uczniowie mogą korzystać ze SKLEPIKU znajdującego się na terenie stołówki.

W szkole uczniowie posiadają szafkę uczniowską. Kluczyk do szafki otrzymują od wychowawcy

W przypadku gdy uczeń zgubi kluczyk opłata za nowy wynosi 20 zł. Kwotę tę należy wpłacić na konto bankowe Rady Rodziców (szczegółowe informacje w sekretariacie).

 STOŁÓWKA ul. Hallera

Cena obiadu – 11,00 zł

STOŁÓWKA ul. Kamienna

Cena obiadu – 11,00zł

zupa –  3,00 zł

drugie dania- 8,00 zł,

Są to zawsze obiady dwudaniowe, a dekadowe jadłospisy układane są zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia. Przeprowadzone przez SANEPiD badania próbek pokarmowych wykazał, że obiady są prawidłowo skomponowane pod względem zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów oraz mają odpowiednią kaloryczność. Na bieżąco ajent współpracuje z dyrektorem szkól, pedagogiem oraz Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dzięki tej owocnej współpracy wszystkie dzieci, które potrzebują pomocy w formie dożywiania mają możliwość korzystania z bezpłatnych posiłków.