ZAPISY DO OODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH „0” NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce DLA RODZICÓW/ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.

Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

informatyka klasa V

Uczniowie! Na czas zawieszonych zajęć proszę ćwiczyć z informatyki: 1. budowanie w programie Scratch skryptów określających rysowanie kwadratu, trójkąta, dziewięciokąta; 2. budowanie skryptów jednej z figur wymienionych wyżej bez użycia podręcznika; 3. proszę zbudować w programie Scratch skrypt, po którego uruchomieniu duszek narysuje prostokąt o bokach 70 kroków i 200 kroków. Kolory boków powinny być różne. Projekt zapisz w swojej pamięci. Będziesz go budował na zajęciach z informatyki w szkole na ocenę; 4. budowanie skryptu umożliwiającego rysowanie rozet-podręcznik str.56-58. 5. Trenuj z Robikiem-str.60 podręcznik. Pamiętajcie również, że na zajęciach z informatyki podróżowaliśmy online po całym świecie, zwiedzaliśmy muzea, ciekawe miejsca na całej kuli ziemskiej. Podróżujcie codziennie bez wychodzenia z domu. Jolanta Ważna

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna