Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

KLASy IV-VII

Materiały do pracy w domu:
KLIKNIJ aby dowiedzieć się gdzie i jak można się uczyć.
Informatyka klasa VII n-l Bogdana Cyborowska-Moch: Informatyka klasa V KLIKNIJ - p. J. WAŻNA
    Zadania z informatyki dla klas 4b, 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b będą umieszczane na bieżąco poprzez iDziennik w uwagach informacyjnych - p. Anna Grodecka.
    Zadania z j.polskiego dla klas 5b, 5d, 6b i 6c umieszczane są na bieżącą w iDzienniku w uwagach informacyjnych - p. Maria Kapuścińska.
    Zadania z języka angielskiego klasy; 4, 5, 6, 7, również otrzymują przez i dziennik - p. M. Inglot, p. A. Rosińska, p. I. Muchlińska-Palak i p. P. Brodecka.
    Może czas na Kahoot?/
    Drogi uczniu, jeśli przerobiłeś materiał, który został do Ciebie przesłany, proponuję dodatkowo pobrać aplikację Kahoot i wpisać: Junior Explorer 5 unit 6 - dla kl. 5, Junior Explorer 6 unit 6- dla klas 6, Teen Explorer 7 unit 5- dla klasy 7 w celu dodatkowej powtórki przez wykorzystanie dostępnych Quizów. Good luck! MONIKA INGLOT

JĘZYK NIEMIECKI: Na czas zawieszonych zajęć w szkole poniżej umieszczone zadania należy wykonać w celu powtórzenia materiału. Rozwiązania zadań (bez odpowiedzi do zadań ze słuchu) proszę zapisać w zeszytach przedmiotowych.
Kamila Kurpiewska Grochowska test-1
test-2
test-3 Język niemiecki- klasy 7 A, 7 B, 7 C Drodzy uczniowie, proszę uaktywnijcie podany link:
https://www.dzwonek.pl/lesson/view/6527159144546304/next/~courses~4949255897219072 i zapoznajcie się z tematem: Mein Frühstück ( str.1-2) , pomoże Wam w tym słowniczek zamieszczony na str.8. Następnie proszę o wykonanie 3 ćwiczeń ze str.10-13. Poprawność ich wykonania możecie sprawdzić samodzielnie. Pozdrawiam serdecznie! Kamila Kurpiewska Grochowska Język niemiecki – klasy: 8 A i 8 B Drodzy uczniowie, klikając na podany link: https://www.dzwonek.pl/lesson/view/5593992942321664/next/~courses~5364403141083136 proszę o powtórzenie i wykonanie zadań dotyczących tematu: Gesundheit. Poprawność wykonania ćwiczeń możecie sprawdzić samodzielnie. Przed wykonaniem zadań skorzystajcie ze str.12 i 13 celem odświeżenia Waszych wiadomości. Życzę owocnej pracy! Kamila Kurpiewska Grochowska
Zadania z chemii dla kl.8: Drodzy uczniowie, zadania z chemii do wykonania na ten tydzień. Proszę o przeczytanie tematu: Tłuszcze. Następnie w zeszycie przedmiotowym należy:  wymienić składniki chemiczne żywności i miejsce ich występowania  wyjaśnić rolę składników chemicznych żywności w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu  podzielić tłuszcze ze względu na pochodzenie i stan skupienia  opisać właściwości fizyczne tłuszczów  wyjaśnić charakter chemiczny tłuszczów Należy obejrzeć doświadczenie umożliwiające odróżnienie tłuszczu nienasyconego od nasyconego (https://prezi.com/u81vllz1hp_k/jak-odroznic-tuszcze-nasycone-od-nienasyconych/), wykonać rysunek, podać obserwacje i wnioski. Zeszyty przedmiotowe zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły. Pozdrawiam, życzę zdrowia i miłej nauki Anna Grodecka
Zadania z fizyki dla kl.7 Drodzy uczniowie, Zadanie z fizyki: proszę o przeczytanie tematu: Stany skupienia materii. Następnie w zeszycie przedmiotowym należy zrobić notatkę, w której należy odpowiedzieć na pytania: 1. W jaki sposób są ułożone atomy lub cząsteczki w kryształach i ciałach bezpostaciowych? 2. Jak nazywają się zmiany stanów skupienia? 3. Jakie właściwości mają ciała stałe, ciecze i gazy (chodzi o kształt, objętość, temperatury topnienia i wrzenia)? Proszę do tego tematu wykonać zad.5 i 7 str.162 podręcznik. Pozdrawiam Anna Grodecka
Zadania z chemii dla kl.7 Drodzy uczniowie, w ramach zajęć z chemii proszę zajrzeć na stronę epodreczniki.pl-kształcenie ogólne-szkoła podstawowa-chemia i wybrać materiał:Czy wiesz, że woda…? Proszę o przeczytanie tematu z podręcznika: Woda-właściwości i rola w przyrodzie. Na podstawie tych materiałów proszę w zeszycie przedmiotowym przygotować informacje: właściwości i znaczenie wody w przyrodzie, rodzaje wód w przyrodzie, sposoby racjonalnego gospodarowania wodą, pojęcie woda destylowana, wpływ ciśnienia atmosferycznego na wartość temperatury wrzenia wody, źródła zanieczyszczeń wód naturalnych, sposoby usuwania zanieczyszczeń z wód. Anna Grodecka
MATEMATYKA - ZBIGNIEW WARCZAK
KLIKNIJ - zadania Z MATEMATYKI - kasa 4a
KLIKNIJ - zadania matematyka - klasa V
KLIKNIJ - zadania matematyka - klasa V
KLIKNIJ - zadania matematyka - klasa VI
KLIKNIJ - zadania matematyka - klasa VI

Zadania z informatyki dla kl.4b - Anna Grodecka Drodzy uczniowie, w ramach zajęć informatyki proszę zapoznać się ze skrótami klawiszowymi. Proszę o przepisanie ich do zeszytu lub wydrukowanie i wklejenie. W kolejnym tygodniu będziemy już pracować z edytorem tekstu WORD. Skróty klawiszowe: Ctrl + C – skopiowanie zaznaczonego pliku, obrazu albo fragmentu treści Ctrl + X – wycięcie zaznaczonego pliku, obrazu albo fragmentu treści Ctrl + V – wklejenie skopiowanego lub wyciętego pliku, obrazu albo fragmentu treści Ctrl + A – zaznaczenie wszystkich plików w katalogu lub całej treści dokumentu Ctrl + Z i Ctrl + Y – cofanie i ponawianie danej akcji Ctrl + strzałka (w określonym kierunku) – przesuwanie kursora w określonym kierunku. Wciskając dodatkowo Shift można zaznaczyć fragment tekstu między jedną a drugą pozycją kursora
2 Zadanie z chemii dla kl.7 Drodzy uczniowie, ostatni temat z chemii na ten tydzień to: Woda jako rozpuszczalnik. Proszę o przeczytanie tematu ze str.165. W zeszycie przedmiotowym należy wyjaśnić pojęcia: rozpuszczanie, dipol, emulsja. Następnie proszę wykonać doświadczenie 3 str.169 i na kartce A4 podać tytuł doświadczenia, narysować rysunek, wpisać obserwacje i wnioski. Pracę na kartce A4 trzeba będzie oddać po powrocie do szkoły. Jeśli ktoś ma taką możliwość można zeskanować i wysłać na adres: agrodecka@sp5.kwidzyn.pl. Pozdrawiam Anna Grodecka
2 zadanie z fizyki dla kl.7 Drodzy uczniowie, w ramach utrwalania wiadomości proszę o wejście na stronę https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-rodzaje/DeA7BaCX9 i skorzystanie z zamieszczonej lekcji: Energia mechaniczna i jej rodzaje. Następnie proszę wykonać 4 ćwiczenia, które można samodzielnie sprawdzić. Pozdrawiam serdecznie

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna