W przypadku decyzji dyrektora szkoły o wdrożeniu nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

instytucje

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem - KLIKNIJ
Polecamy zapoznać się z informacjami umieszczonymi na poniższych portalach:
  1. Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w Gdańsku
  2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kwidzynie
  3. Kwidzyn "Moje miasto"
  4. Informacje związane ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, z którego mogą korzystać dzieci i rodzice

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna