W przypadku decyzji dyrektora szkoły o wdrożeniu nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

etap rejonowy 2019/2020 – język niemiecki

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO REJONOWEGO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Arendt Amelia Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Nowym Dworze Gdańskim 2. Bąkowska – Lis Adrianna Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Trumiejach 3. Kowalak Magdalena Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Trumiejach 4. Krupkowska Kinga Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie 5. Kwintera Jakub Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie 6. Schodowska Daria Szkoła Podstawowa Nr 2 im. majora H. Sucharskiego w Kwidzynie 7. Szudarski Jan Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach 8. Witusińska Martyna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. A. Mickiewicza w Kwidzynie 9. Piórkowska Kornelia Szkoła Podstawowa Nr 5. im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie 10. Żarnowski Dawid Społeczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Kwidzynie Data stopnia rejonowego konkursu: 5 grudnia 2019 r. godz.14.00 w Szkole Podstawowej nr 5 w Kwidzynie, ul . Kamienna 18.

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna