e-papierosy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie informuje, iż na przestrzeni ostatnich lat w Polsce pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakimi są elektroniczne papierosy, Według dostępnych danych od 2011r. aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Tymczasem elektroniczne papierosy są równie groźne dla zdrowia co papierosy tradycyjne. Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej opracował materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli na temat potencjalnych zagrożeń związanych z paleniem elektronicznych papierosów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie zachęca do zapoznania się z treścią opracowania i wykorzystania materiałów w działalności edukacyjnej związanej z profilaktyką antytytoniową w szkołach.
KLIKNIJ - zapoznaj się