W przypadku decyzji dyrektora szkoły o wdrożeniu nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

e-papierosy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie informuje, iż na przestrzeni ostatnich lat w Polsce pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakimi są elektroniczne papierosy, Według dostępnych danych od 2011r. aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Tymczasem elektroniczne papierosy są równie groźne dla zdrowia co papierosy tradycyjne. Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej opracował materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli na temat potencjalnych zagrożeń związanych z paleniem elektronicznych papierosów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie zachęca do zapoznania się z treścią opracowania i wykorzystania materiałów w działalności edukacyjnej związanej z profilaktyką antytytoniową w szkołach.
KLIKNIJ - zapoznaj się

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna