Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Historia SP5

hstoria Po zakończeniu działań wojennych Kwidzyn znów znalazł się w granicach Polski. Od wiosny 1945 roku zaczęli przybywać do miasta polscy osadnicy z różnych terenów kraju, zza Buga, i z Niemiec. Powiększająca się liczba dzieci stworzyła konieczność zorganizowania kolejnej szkoły podstawowej. Aby przyjść z pomocą dzieciom pozbawionym możliwości nauki w czasie wojny i okupacji, zorganizowano i uruchomiono dnia 1 grudnia 1946 roku Podstawową Szkołę Semestralną, której nadano numer 5. Przygotowania do działalności tej placówki oświatowej rozpoczęto 27 listopada od zbiórki sprzętu szkolnego. Zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 2 grudnia 1946 roku w budynku obecnej Szkoły Muzycznej przy ulicy Batalionów Chłopskich 18 (wówczas ul. Środkowej). Kierownictwo szkoły powierzono nauczycielowi Janowi Mówińskiemu. W tym budynku Szkoła pracowała do roku szkolnego 1952. Następnie została przeniesiona do budynku po zlikwidowanym Gimnazjum Gospodarczo - Krawieckim przy ul. Mazurskiej, gdzie mieści się w chwili obecnej. W 1952 roku po feriach zimowych przemianowano placówkę na Szkołę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 15 września tego roku uruchomiono świetlicę szkolną ze stołówką. Powstała drużyna harcerska. W 6 maja 1989r. Szczep ZHP otrzymał sztandar i imię Szarych Szeregów. Kalendarium szkoły po roku 1990: 1991 – przywrócenie nazwy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5, 1992 - powstanie zespołu teatralnego "Bajdurki", 1996 - uroczyste obchody 55-lecia powstania Szkoły, 1998 - przekształcenie ośmioletniej szkoły podstawowej w sześcioletnią szkołę podstawową, powstanie zespołu muzyki dawnej Con Grazia, 1999 - pożegnanie pierwszych absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej Rok 2000-tysięczny - wejście do Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, pożegnanie ostatniego rocznika uczniów klas VIII, 2001 - powstanie szkolnego chóru „Gama”, 2003 - kapitalny remont szkoły, 2004 - otrzymanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie i Szkoły z Klasą, powstanie Zespołu teatralnego „Lawi”, remont kapitalny auli, 2005 - otrzymanie dwóch certyfikatów w ramach realizacji Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacyjnej, oddanie do użytku pracowni komputerowej, 2006 - otrzymanie kolejnych dwóch certyfikatów w ramach realizacji Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacyjnej, 2007 – kapitalny remont sali gimnastycznej, 2008 – uroczyste obchody nadania Szkole imienia Zjednoczonej Europy i przekazanie sztandaru, XXX Festiwalu Małych Form Artystycznych i XX Turnieju kl.VI o Puchar Dyrektora Szkoły, 2009 – zapisy dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej, otwarcie kompleksu boisk w ramach Ogólnopolskiego Programu „Orlik 2012”, 2010 – obchody XX-lecia powstania szkolnego zespołu teatralnego „Bajdurki”. 2016-2017 – uroczyste obchody 70-lecia Szkoły, wmurowanie pamiątkowej tablicy, przemarsz ulicami miasta Kwidzyna, 2017 – przekształcenie sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią. Od 1 września 2017r. mieści się w dwóch budynkach: ul.Gen. J. Hallera 4 i ul. Kamienna 18. Dyrektorami szkoły byli: 1946 - 1952 Jan Mówiński 1952 - 1956 Marian Oberland 1956 - 1963 Wiktor Sienkiewicz 1963 - 1975 Helena Karolewska 1975 - 1981 Bogdan Duber 1981 - 1989 Wiesław Mosakowski 1989 - Irena Orepiuk 1989 - 1991 Zofia Dutko 1991 - 2001 Urszula Macutkewicz 2001 - 2017 Renata Dzikowska, 2017 - Mirosław Dudek.

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna