Historia SP5

hstoria Po zakończeniu działań wojennych Kwidzyn znów znalazł się w granicach Polski. Od wiosny 1945 roku zaczęli przybywać do miasta polscy osadnicy z różnych terenów kraju, zza Buga, i z Niemiec. Powiększająca się liczba dzieci stworzyła konieczność zorganizowania kolejnej szkoły podstawowej. Aby przyjść z pomocą dzieciom pozbawionym możliwości nauki w czasie wojny i okupacji, zorganizowano i uruchomiono dnia 1 grudnia 1946 roku Podstawową Szkołę Semestralną, której nadano numer 5. Przygotowania do działalności tej placówki oświatowej rozpoczęto 27 listopada od zbiórki sprzętu szkolnego. Zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 2 grudnia 1946 roku w budynku obecnej Szkoły Muzycznej przy ulicy Batalionów Chłopskich 18 (wówczas ul. Środkowej). Kierownictwo szkoły powierzono nauczycielowi Janowi Mówińskiemu. W tym budynku Szkoła pracowała do roku szkolnego 1952. Następnie została przeniesiona do budynku po zlikwidowanym Gimnazjum Gospodarczo - Krawieckim przy ul. Mazurskiej, gdzie mieści się w chwili obecnej. W 1952 roku po feriach zimowych przemianowano placówkę na Szkołę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 15 września tego roku uruchomiono świetlicę szkolną ze stołówką. Powstała drużyna harcerska. W 6 maja 1989r. Szczep ZHP otrzymał sztandar i imię Szarych Szeregów.
Kalendarium szkoły po roku 1990:
 • 1991 – przywrócenie nazwy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5,
 • 1992 - powstanie zespołu teatralnego "Bajdurki",
 • 1996 - uroczyste obchody 55-lecia powstania Szkoły,
 • 1998 - przekształcenie ośmioletniej szkoły podstawowej w sześcioletnią szkołę podstawową, powstanie zespołu muzyki dawnej Con Grazia,
 • 1999 - pożegnanie pierwszych absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej
 • Rok 2000-tysięczny - wejście do Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, pożegnanie ostatniego rocznika uczniów klas VIII,
 • 2001 - powstanie szkolnego chóru „Gama”,
 • 2003 - kapitalny remont szkoły,
 • 2004 - otrzymanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie i Szkoły z Klasą, powstanie Zespołu teatralnego „Lawi”, remont kapitalny auli,
 • 2005 - otrzymanie dwóch certyfikatów w ramach realizacji Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacyjnej, oddanie do użytku pracowni komputerowej,
 • 2006 - otrzymanie kolejnych dwóch certyfikatów w ramach realizacji Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacyjnej,
 • 2007 – kapitalny remont sali gimnastycznej,
 • 2008 – uroczyste obchody nadania Szkole imienia Zjednoczonej Europy i przekazanie sztandaru, XXX Festiwalu Małych Form Artystycznych i XX Turnieju kl.VI o Puchar Dyrektora Szkoły,
 • 2009 – zapisy dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej, otwarcie kompleksu boisk w ramach Ogólnopolskiego Programu „Orlik 2012”, 2010 – obchody XX-lecia powstania szkolnego zespołu teatralnego „Bajdurki”.
 • 2016-2017 – uroczyste obchody 70-lecia Szkoły, wmurowanie pamiątkowej tablicy, przemarsz ulicami miasta Kwidzyna,
 • 2017 – przekształcenie sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią.
od 1 września 2017r. mieści się w dwóch budynkach: ul. Gen. J. Hallera 4 i ul. Kamienna 18.
Dyrektorami szkoły byli:
 • 1946 - 1952 Jan Mówiński
 • 1952 - 1956 Marian Oberland
 • 1956 - 1963 Wiktor Sienkiewicz
 • 1963 - 1975 Helena Karolewska
 • 1975 - 1981 Bogdan Duber
 • 1981 - 1989 Wiesław Mosakowski
 • 1989 - Irena Orepiuk
 • 1989 - 1991 Zofia Dutko
 • 1991 - 2001 Urszula Macutkewicz
 • 2001 - 2017 Renata Dzikowska,
 • 2017 - Mirosław Dudek.