W przypadku decyzji dyrektora szkoły o wdrożeniu nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

laureaci/finaliści 2019

W ROKU SZKOLNYM 2018/19 tytuł laureata WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH uzyskali
Z GEOGRAFII: OLIWIA STOROZUM i NATALIA PIÓR z gimnazjum oraz HUBERT BRZOZOWSKI i HUBERT DOROŚ z klasy VIIIB 20190320_103915 NAUCZYCIEL: Grażyna Kosecka
Z JĘZYKA BIOLOGII: ALEKSANDRA SZAFRANOWICZ z gimnazjum biol NAUCZYCIEL: Iwona Muchlińska-Palak
TYTUŁ FINALISTKI Z JĘZYKA POLSKIEGO UZYSKAŁA NATALIA PIÓR m-polski NAUCZYCIEL: Katarzyna Stanikowska

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna