zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że zapisy dzieci o klasy I Szkoły Podstawowej nr 5  im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie na rok szkolny 2021/2022 będą się dbywały w dniach 15-19.03.2021 r. Zapisy organizowane  są  w  formie  elektronicznej   pod  linkiem:

https://nabor.pcss.pl/kwidzyn

(TYKLO W WYŻEJ PODANYM TERMINIE)

  1. Wydrukowane podanie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, budynek ul. Kamienna 18.
  1. W  przypadku  problemów  prosimy  kontaktować  się  z  sekretariatem  szkoły  pod  numerem  telefonu  55-279-39-45. Informacje i pomoc  w  wypełnieniu  wniosku można  uzyskać  również  bezpośrednio w  sekretariacie  szkoły  ul. Kamienna 18.
 1. Z  powodu  pandemii szkoła  nie  organizuje  Dnia Otwartego.
Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie na rok szkolny 2021/2022
1. Nabór do klasy ogólnodostępnej
2. Nabór do klasy integracyjnej
Przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnościami:
 • niedosłuchem, słabowidzące,
 • z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
 • z upośledzeniem w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Klasy integracyjne zapewniają:
 1. małą liczbę uczniów w klasie (16-20 w tym do 5 z orzeczeniem), pozwalają na jeszcze większą indywidualizację pracy z uczniem,
 2. stałą pomoc nauczyciela wspomagającego dla uczniów niepełnosprawnych (olifrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog),
 3. dla dzieci z dysfunkcjami dostosowanie treści programowych i wymagań do ich indywidualnych możliwości.
WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY INTEGRACYJNEJ DZIECI Z ORZECZENIAMI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
 • posiadanie przez ucznia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • weryfikacja zgodna z ogólnymi warunkami określonymi w Statucie Szkoły,
 • kolejność składania podań.
3. Nabór do klasy artystycznej.
Klasa będzie organizowana przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie. Do klasy I artystycznej przyjmujemy dzieci realizujące równolegle program nauczania Szkoły Muzycznej oraz dziewczęta rozwijające swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych w grupach „Mażoretek".
Klasa artystyczna zapewnia:
 • Organizację zajęć pozalekcyjnych dostosowaną do planu lekcyjnego klasy w tym samym budynku szkoły co jest bardzo wygodne dla uczniów i rodziców.
 • Zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkoły Muzycznej i „Mażoretek” prowadzone przez specjalistów z P.S.M.
 • Dla dzieci dojeżdżających spoza Kwidzyna możliwość zakwaterowania w internacie P.S.M.
Warunki przyjęcia dzieci do klasy artystycznej:
 • Pozytywne weryfikacja związana z badaniami sprawności fizycznej (mażoretki) i zdolności muzycznych.
 • Weryfikacja zgodna z ogólnymi warunkami określonymi w Statucie Szkoły.
 • Kolejność składania wniosków.
UCZNIOM wszystkich KLAS pierwszych OFERUJEMY:
 • Edukację polonistyczną
 • Edukację językową - język angielski
 • Edukację matematyczną
 • Edukację przyrodniczą
 • Edukację plastyczną
 • Edukację techniczną
 • Edukację informatyczną
 • Edukację muzyczną
 • Edukację społeczną
 • Zajęcia z logopedą
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia sportowe
 • Koła zainteresowań
 • Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania plastyczne, muzyczne sztuki składania papieru-ORIGAMI, zajęcia z tańca nowoczesnego.
 • Zajęcia w Mini Samorządzie Uczniowskim
 • Zajęcia w gromadzie zuchowej
 • Zajęcia w Kole Przyjaciół Biblioteki
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia robotyki
NASZE ATUTY:
 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • przestronne i bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne (sprzęt multimedialny w każdej klasie),
 • mało liczne klasy,
 • dwie świetlice dla uczniów kl. I-III,
 • w każdym budynku stołówka szkolna,
 • multimedialne biblioteki szkolne,
 • nowoczesna baza sportowo-rekreacyjna (2 sale gimnastyczne, plac zabaw, aula, 2 boiska typu „ORLIK” zimą lodowisko).