WOŚP – Zapraszamy wszystkich do nas już 10 stycznia! (ul. Kamienna)

14:00- 16:00 kawiarenka „Pod serduszkiem"
14:00 rozpoczęcie koncertu. W programie:
14:00 Oskar Terpiłowski (saksofon), 14:10 Jan Nowak (saksofon), 14: 20 Łucja Radomińska (kontrabas), 14:40 Kornelia Więciarz, 15:00 Aleksandra Krauze
16:00 Mecz piłki siatkowej Samorząd Miasta - Samorząd Powiatu

zapisy do klasy pierwszej

KLIKNIJ – PRZECZYTAJ ULOTKĘ

Dyrektorzy kwidzyńskich szkół podstawowych zapraszają na DNI OTWARTE SZKOŁY według harmonogramu – KLIKNIJ
DO POBRANIA:
wniosek przyjęcia dziecka do klasy pierwszej – plik PDF
wniosek przyjęcia dziecka do klasy pierwszej – plik DOC

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 im Zjednoczonej Europy w Kwidzynie na rok szkolny 2019/2020


NABÓR DO KLAS I

1. Nabór do klasy integracyjnej
Przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnościami:
– z niedosłuchem, słabowidzące,
– z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnością ruchową – w tym z afazją,
– z upośledzeniem w stopniu lekkim,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Klasy integracyjne zapewniają:
a) Małą liczbę uczniów w klasie (16-20 w tym do 5 z orzeczeniem) pozwalającą na jeszcze większą indywidualizację pracy z uczniem.
b) Stałą pomoc nauczyciela wspomagającego dla uczniów niepełnosprawnych (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog).
c) Dla dzieci z dysfunkcjami dostosowanie treści programowych i wymagań do ich indywidualnych możliwości.
Warunki przyjęcia do klasy integracyjnej dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności:
a) Posiadanie przez ucznia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
b) Weryfikacja zgodna z ogólnymi warunkami określonymi w Statucie Szkoły.
c) Kolejność składania wniosków
2. Nabór do klasy artystycznej.
Klasa będzie organizowana przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie.
Do klasy I artystycznej przyjmujemy dzieci realizujące równolegle program nauczania Szkoły Muzycznej oraz dziewczęta rozwijające swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych w grupach „Mażoretek”.
Klasa artystyczna zapewnia:
– Organizację zajęć pozalekcyjnych dostosowaną do planu lekcyjnego klasy w tym samym budynku szkoły co jest bardzo wygodne dla uczniów i rodziców.
– Zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkoły Muzycznej i „Mażoretek” prowadzone przez specjalistów z P.S.M.
– Dla dzieci dojeżdżających spoza Kwidzyna możliwość zakwaterowania w internacie P.S.M.
Warunki przyjęcia dzieci do klasy artystycznej:
1. Pozytywne weryfikacja związana z badaniami sprawności fizycznej (mażoretki) i zdolności muzycznych.
2. Weryfikacja zgodna z ogólnymi warunkami określonymi w Statucie Szkoły.
3. Kolejność składania wniosków.
UCZNIOM KLAS I OFERUJEMY:
– Edukację polonistyczna
– Edukację językową – język angielski
– Edukację matematyczną
– Edukację przyrodniczą
– Edukację plastyczną
– Edukację techniczną
– Edukację informatyczną
– Edukację muzyczną
– Edukację społeczną
– Zajęcia z logopedą
– Zajęcia wyrównawcze
– Zajęcia sportowe
– Koła zainteresowań
– Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania plastyczne, muzyczne sztuki składania papieru-ORIGAMI, zajęcia z tańca nowoczesnego.
– Zajęcia w Mini Samorządzie Uczniowskim
– Zajęcia w gromadzie zuchowej
– Zajęcia w Kole Przyjaciół Biblioteki
– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– Zajęcia robotyki

NABÓR DO KLASY IV

1. Nabór do klasy integracyjnej
Przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnościami:
– z niedosłuchem, słabowidzące,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z upośledzeniem w stopniu lekkim,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Klasy integracyjne zapewniają:
– Małą liczbę uczniów w klasie (16-20 w tym do 5 z orzeczeniem) pozwalającą na jeszcze większą indywidualizację pracy z uczniem.
– Stałą pomoc nauczyciela wspomagającego dla uczniów niepełnosprawnych.
– Dla dzieci niepełnosprawnych dostosowanie treści programowych i wymagań do ich indywidualnych możliwości.
Warunki przyjęcia do klas integracyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności:
– Posiadanie przez ucznia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
– Weryfikacja zgodna z ogólnymi warunkami określonymi w Statucie Szkoły.
– Kolejność składania wniosków.
2. Nabór do klasy artystycznej.
Klasa będzie organizowana przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie.
Do klasy I artystycznych przyjmujemy dzieci realizujące równolegle program nauczania Szkoły Muzycznej oraz dziewczęta rozwijające swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych w grupach „Mażoretek”.
Klasy artystyczne zapewniają:
• Organizację zajęć pozalekcyjnych dostosowaną do planu lekcyjnego klasy w tym samym budynku szkoły co jest bardzo wygodne dla uczniów i rodziców.
• Zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkoły Muzycznej i „Mażoretek” prowadzone przez specjalistów z P.S.M.
• Dla dzieci dojeżdżających spoza Kwidzyna możliwość zakwaterowania w internacie P.S.M.
Warunki przyjęcia dzieci do klasy artystycznej:
– Pozytywne weryfikacja związana z badaniami sprawności fizycznej (mażoretki) i zdolności muzycznych.
– Weryfikacja zgodna z ogólnymi warunkami określonymi w Statucie Szkoły
– Kolejność składania wniosków
UCZNIOM KLAS IV OFERUJEMY RÓWNIEŻ:
1. Zajęcia z pływania, piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej.
2. Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania plastyczne, muzyczne.
3. Zajęcia w Samorządzie Uczniowskim
4. Zajęcia w ramach koła wolontariatu (udział w akcjach charytatywnych)
5. Zajęcia w Kole Przyjaciół Biblioteki
6. Udział w realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych młodzieżowych przy współpracy między innymi z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
7. Koła przedmiotowe
8. Zajęcia wyrównawcze
9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
10. Zajęcia specjalistyczne wynikające z opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym: rewalidacja, logopeda, psycholog, pedagog.
11. Podział na grupy podczas zajęć lekcyjnych z języków obcych i informatyki.

Nasze Atuty:
• wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
• przestronne i bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne (sprzęt multimedialny w każdej klasie),
• mało liczne klasy,
• dwie świetlice dla uczniów kl. I-III,
• w każdym budynku stołówka szkolna,
• multimedialne biblioteki szkolne,
• nowoczesna baza sportowo-rekreacyjna (2 sale gimnastyczne, plac zabaw, aula, 2 boiska typu „ORLIK” zimą lodowisko).

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna