portal Librus synergia

W celu uzyskania dostępu (loginu i hasła) do dziennika LIBRUS należy wysłać e-mail na adres grzedzicka2020@wp.pl

 

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:
  • Przewodnicząca: Justyna Malec-Dudkiewicz
  • Z-ca przewodniczącej: Marlena Wielogórska
  • Skarbnik: Małgorzata Heród
  • Sekretarz: Ewelina Karbownik
  • Członek: Cezary Sowiński

Poczta szkolna

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 40 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP