ZAPISY DO szkoły

W zakładce DLA RODZICÓW znajdują się informacje na temat rekrutacji do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego. Serdecznie zapraszamy!

Rada szkoły/rada rodziców


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodniczący: Joanna Kalinowska
Z-ca przewodniczącego: Joanna Wicik
Skarbnik: Małgorzata Śliwińska
Sekretarz: Ewa Halama
Członek: Piotr Siejka

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2019/2020:


Przewodnicząca: Justyna Malec-Dudkiewicz – rodzic
Sekretarz – Cymuta Małgorzata
Łompieś Beata – rodzic
Marcinkowski Piotr – rodzic
Piotr Siejka – rodzic
Zawadzka Joanna – rodzic
Blonkowska Małgorzata
Buchowiecka Dorota
Grodecka Anna
Agnieszka Maj

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna