Rada rodziców

 • Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:
  • Przewodnicząca: Justyna Malec-Dudkiewicz
  • Z-ca przewodniczącej: Małgorzata Śliwińska
  • Skarbnik: Małgorzata Heród
  • Sekretarz: Ewelina Karbownik
  • Członek: Joanna Wicik
 • Skład  Komisji Rewizyjnej  Rady Rodziców:
  • Karolina Rodzik
  • Damian Foryś