Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:
  • Przewodnicząca: Justyna Malec-Dudkiewicz
  • Z-ca przewodniczącej: Marlena Wielogórska
  • Skarbnik: Małgorzata Heród
  • Sekretarz: Ewelina Karbownik
  • Członek: Cezary Sowiński