rok szkolny 2021/2022

KLIKNIJ – wyprawka pierwszoklasisty
Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 zostaną podane do informacji na stronie szkoły w późniejszym terminie.

Rada szkoły/rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:
 • Przewodniczący: Joanna Kalinowska
 • Z-ca przewodniczącego: Joanna Wicik
 • Skarbnik: Małgorzata Śliwińska
 • Sekretarz: Ewa Halama
 • Członek: Piotr Siejka
Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2020/2021:
 • Przewodnicząca: Justyna Malec-Dudkiewicz - rodzic
 • Sekretarz - Cymuta Małgorzata
 • Łompieś Beata - rodzic
 • Marcinkowski Piotr - rodzic
 • Piotr Siejka - rodzic
 • Zawadzka Joanna - rodzic
 • Blonkowska Małgorzata
 • Buchowiecka Dorota
 • Grodecka Anna
 • Agnieszka Maj

Poczta szkolna

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP