W przypadku decyzji dyrektora szkoły o wdrożeniu nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Rada szkoły/rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:
Przewodniczący: Joanna Kalinowska Z-ca przewodniczącego: Joanna Wicik Skarbnik: Małgorzata Śliwińska Sekretarz: Ewa Halama Członek: Piotr Siejka
Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2019/2020:
Przewodnicząca: Justyna Malec-Dudkiewicz - rodzic Sekretarz - Cymuta Małgorzata Łompieś Beata - rodzic Marcinkowski Piotr - rodzic Piotr Siejka - rodzic Zawadzka Joanna - rodzic Blonkowska Małgorzata Buchowiecka Dorota Grodecka Anna Agnieszka Maj

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna