WOŚP – Zapraszamy wszystkich do nas już 10 stycznia! (ul. Kamienna)

14:00- 16:00 kawiarenka „Pod serduszkiem"
14:00 rozpoczęcie koncertu. W programie:
14:00 Oskar Terpiłowski (saksofon), 14:10 Jan Nowak (saksofon), 14: 20 Łucja Radomińska (kontrabas), 14:40 Kornelia Więciarz, 15:00 Aleksandra Krauze
16:00 Mecz piłki siatkowej Samorząd Miasta - Samorząd Powiatu

Odbieranie dziecka

Regulamin odbioru dziecka ze świetlicy

1. Rodzice na początku roku szkolnego zapisując dziecko do świetlicy szkolnej wypełniają kartę zgłoszenia, w której deklarują w jaki sposób i przez kogo będzie odbierane dziecko. Każdy z nich zobowiązany jest do pozostawienia wiarygodnego telefonu kontaktowego.
2. W sytuacji, gdy rodzic zmienia zdanie o sposobie odbierania dziecka ze świetlicy musi poinformować wychowawcę klasy, a przede wszystkim wychowawców świetlicy pisemnie. Musi podpisać upoważnienie do samodzielnego powrotu ucznia do domu.
3. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy nauczyciel próbuje skontaktować się z prawnymi opiekunami dziecka. Po bezskutecznej próbie kontaktu z rodzicami/opiekunami prwnymi o całej sytuacji zawiadamia dyrekcję szkoły.
4. Po upływie 1,5 godzinnych poszukiwań rodziców ucznia fakt ten zgłaszany zostaje na policję, by pomogła w rozwiązaniu tej sytuacji.
5. Dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy świetlicy do godziny 22.00. Uczniowi, który został nieodebrany organizuje się opiekę w szkole.

Wypadki, urazy.
W sytuacji, gdy uczeń ulegnie w szkole wypadkowi wychowawca świetlicy zaprowadza ucznia do pielęgniarki szkolnej, drugi wychowawca pozostaje z pozostałymi uczniami z grupy świetlicowej. W przypadku nieobecności jednego z wychowawców, nauczyciel obecny w świetlicy zawiadamia o tej sytuacji dyrekcję szkoły.
Podczas nieobecności pielęgniarki szkolnej wychowawca świetlicy sam udziela doraźnej pomocy uczniowi, który uległ wypadkowi.
W przypadku, gdy uczeń wymaga przewiezienia do szpitala i nie można skontaktować się z rodzicami ucznia decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje dyrekcja szkoły.

Postępowanie w sytuacji nieobecności jednego z wychowawców.
W sytuacji nieobecności jednego z wychowawców świetlicy (wynikających z różnych przyczyn) dyrekcja szkoły w ramach pomocy koleżeńskiej wyznacza dyżur pozostałym nauczycielom w godzinach największego nasilenia uczniów (w godzinach 12.00-14.00).

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna