logowanie uczniów i rodziców do idziennika

W przypadku braku loginu/hasła do idziennika proszę napisać e-maila do administratora prośbę o jego przysłanie podając imię, nazwisko i klasę ucznia (nazwisko i imię rodzica):
1. Klasy 1-3 p. A. Arszyńska - aarszynska@sp5.kwidzyn.pl
2. Klasy 4-8 p. B. Cyborowska-Moch - bmoch@sp5.kwidzyn.pl
lub poprzez idziennik z konta rodzica/ucznia.

ZAPISY DO szkoły

W zakładce DLA RODZICÓW znajdują się informacje na temat rekrutacji do klasy pierwszej i czwartej oraz do oddziału przedszkolnego. Dziecko do naszej szkoły można zapisać codziennie w godzinach od 8:00 do 13:00 w obu budynkach.
Wszelkie zajęcia w szkole zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia.
Sekretariaty szkoły są czynne codziennie w godzinach 8:00-13:00 .
OBIADY W SZKOLE - kliknij
WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE K-WIRUS.

Regulamin wypożyczania


Szkoła Podstawowa nr 5 w Kwidzynie rok szkolny 2018/2019

1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych szkoły.

2. Każdy podręcznik posiada nadany indywidualny numer i jest przypisany do konkretnego ucznia.

3. Podręczniki są wypożyczane na okres wskazany przez wychowawcę, jednak nie dłużej niż na okres obowiązywania danej części podręcznika i należy je zwrócić wychowawcy w ogłoszonym wcześniej terminie.

4. Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w plastikowej okładce.

5. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany. Bezzwłocznie informować wychowawcę lub p. bibliotekarkę o zagubieniu lub zniszczeniu.

6. W podręczniku nie wolno niczego pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron, okładki itp.

7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika.

8. Rodzic odpowiada materialnie za zniszczenie podręcznika przez ucznia, które wybiega poza zwykłe użytkowanie. Rodzic pokrywa koszt podręcznika i przesyłki za zniszczoną czy zagubioną książkę. Odkupuje ją i zwraca do biblioteki szkolnej.

9. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić wychowawcy/do biblioteki szkolnej.

10. Wypożyczający podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

dROGI UczniU

NIE MARNUJ CZASU, JUŻ DZIŚ MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PLATFORMY
e-podręczniki
zdalne lekcje
sprawdź swoją wiedzę
Materiały dla klas 4-7 - KLIKNIJ
ÓSMOKLASISTO zajrzyj koniecznie:
1. Informator o egzaminie ósmoklasisty KLIKNIJ
2. Wykonaj zadania: KLIKNIJ

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna