uwaga – rodzice uczniów klas VIII i III gim

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, które odbędzie się 27 marca 2019 r. o godzinie 16:30 w auli budynku przy ul. Hallera 4.

2015

listopad – grudzień 2015

wrzesień – październik 2015

czerwiec-sierpień 2015

marzec – maj 2015

styczeń – luty 2015

facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna